KTU PTVF studentai paskaitų metu mokėsi tarpkultūrinių bendravimo subtilybių

Svarbiausios | 2017-10-30

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (KTU PTVF) profesorė Daiva Žostautienė spalio 24 dieną pirmo ir antro kurso vadybos magistrantams vedė interaktyvią paskaitą, kurios metu buvo pristatyti šiuolaikinės didaktikos metodai. Studentai imitavo skirtingas kultūras, kurioms reikėjo pasiekti bendrą tikslą – sukurti tilto projektą iš vietoje esamų medžiagų.

Vadybos studijų programos magistrantams, studijuojantiems „Marketingo valdymo“ ir „Tarpkultūrinės vartotojų elgsenos ir komunikacijos“ modulius,  prof. D. Žostautienė vedė kitokią paskaitą. Jos metu taikyti interaktyvūs šiuolaikinės didaktikos metodai, leidžiantys studentams praktiškai įsitraukti į žaidybines-vaidmenines užduotis ir įgyti tarpkultūrinės kompetencijos. Imitacinius vaidmenis gavę studentai projektavo kultūros kontekstui adekvačius vartotojų elgsenos modelius ir komunikacijos būdus, įvertino jų tinkamumą tarpkultūrinės vartotojų elgsenos aspektu.

D. Žostautienės nuomone, kad tokio tipo paskaita leidžia studentams geriau suvokti tarpusavio bendravimą, tarpkultūrinius skirtumus ir ugdo komandinio darbo ypatumus.

„Modulio metu siekta įsigilinti į globalios kaitos ypatumus, priimti jos metamus iššūkius,  plėtoti socialinę-kultūrinę patirtį, kuri leidžia praplėsti akiratį ir tolerancijos ribas, ypač atsidūrus paradoksalioje įtampos, nežinios, rizikos ir grėsmės situacijoje“, teigia D. Žostautienė.

Pirmo bei antro kurso vadybos magistrantai pasakojo, kad paskaita buvo kitokia: komandinė, apjungianti bendrus tikslus.

„Jos metu patyrėme kultūrinį šoką, kuomet sunku bendrauti su, atrodo, tokiais pat žmonėmis kaip ir mes“, – įspūdžiais dalijosi studentai.

„Anksčiau tokio pobūdžio paskaitoje dalyvauti neteko, todėl ji buvo labai įdomi. Manau paskaitoje įgyta patirtis tikrai pagelbės ateityje, kadangi tenka bendrauti su įvairiomis organizacijomis iš kitų šalių ir susidurti su panašiomis situacijomis, kai sunku susikalbėti su kitos kultūros ar šalies žmonėmis“, – pasakojo studentė Laura Poškaitė.

Po praktinio užsiėmimo vykusios diskusijos metu studentai akcentavo, kad jiems tokia didaktinė prieiga buvo savotiškas iššūkis, kurio metu jie ugdė komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus,  suvokė, kaip svarbu stebėti ir pažinti aplinką, jos žmones ir komunikaciją. Prieita bendro susitarimo, kad tarpkultūrinių kompetencijų ir komunikacijos  gebėjimų ugdymas yra sudėtingas procesas, kurio metu svarbi tolerancija, kantrybė, empatija, gebėjimas pastebėti detales ir esmines vertybes, nes priešingu atveju tarptautinėje erdvėje labai sunku pasiekti bendrus tikslus ir abipusius įsipareigojimus.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku