Įranga ir paslaugos

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas kviečia verslo ir pramonės atstovus naudotis fakulteto turima technologine, tyrimams skirta įranga, bei užsakyti mokslininkų teikiamas paslaugas.

  • Atsakoma į klientų užklausas;
  • Su tyrėjais identifikuojami kliento poreikiai;
  • Parengiamas ir išsiunčiamas komercinis pasiūlymas klientui;
  • Pasirašoma sutartis;
  • Atliekami tyrimai ir/arba kitos paslaugos;
  • Testuojama ir perduodama klientui sukurta inovacija;
  • Teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarka Kauno technologijos universitete.

KTU turi galiojančius Intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatus, kurie buvo atnaujinti ir patvirtinti 2019-04-26 rektoriaus įsakymu Nr. A-273. Nuostatai nustato Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo principus ir procedūras, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių turėjimu, jos vystymu, apsauga, naudojimu, disponavimu ir pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės perdavimo, paskirstymu autoriams.

Informacija ruošiama.

Lektr. dr. Olga Strikulienė 
Mokslo prodekanė

Nemuno g. 33-220,  LT – 37164 Panevėžys
tel.: +370 652 87 829
el. p. olga.strikuliene@ktu.lt

 

Mindaugas Kemzūra
Technologijų perdavimo projektų vadovas

K. Donelaičio g. 73–1C4p korpusas, LT – 44249 Kaunas
tel. +370 608 96 466
el. p. mindaugas.kemzura@ktu.lt

 

Įranga

 

Paslaugos