Studijos

Panevėžio technologijų ir verslo fakultete studentams  siūlomos 2 pirmosios pakopos (bakalauro), vykdomos 3 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 4 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos. Fakultete vykdomi socialiniai ir technologiniai mokslai.
Universitetas bendradarbiauja su įvairiais užsienio universitetais. Paskaitas atvyksta skaityti garsių užsienio universitetų dėstytojai.

Rask studijas

Naujos bakalauro studijų programos

Programuojamos automatikos sistemos

Programuojamos automatikos sistemos yra unikali savo sandara tuo, kad net 3 semestrus iš eilės studentai turės galimybę atlikti praktiką gamybinėse įmonėse.
Ši studijų programa parengta identifikavus Panevėžio miesto ir regiono pramonės įmonių poreikius, skirta rengti automatikos sistemų programavimo bakalaurus, gebančius savarankiškai projektuoti, programuoti ir eksploatuoti elektromechanines automatikos sistemas, diegti naujausias skaitmenizuotos gamybos technologijas, išmanančius valdymo įtaisų ir kompiuterizuotų automatinių valdymo sistemų elektroniką.

Pastaba. Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo ir mokslo ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Vadyba

Vadyba, turinti dvi specializacijas: Pardavimų vadyba ir Kokybės vadyba, remiasi regiono poreikiais, unifikuojant tiek programos turinio ir sandaros aspektus.
Programos tikslas – parengti kvalifikuotus vadybos bakalaurus, disponuojančius teorinėmis valdymo žiniomis ir gebančius analizuoti mikro ir makro įmonės aplinkas, vertinti ir identifikuoti vadybos problemas, siūlyti tvarius valdymo ir racionalaus išteklių panaudojimo sprendimus, kurti bendradarbiavimu paremtus santykius su suinteresuotomis šalimis ir vystyti vadovavimo kompetencijas.

Pastaba. Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo ir mokslo ministerijos studijų ir mokymo programų registre.

Robotika yra viena moderniausių pažangiausių specializacijų, kuriai nušviečiama didžiausią perspektyvą turinti ateitis. Studijų programoje ruošiami robotikos ir kibernetikos bakalaurai, gebantys kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti robotus ir jų sistemas, naudojamas įvairiose pramonės šakose, viešajame sektoriuje, kosmoso ir karinėje pramonėje, buityje ir pan., kur sujungiami klasikiniai mechatronikos sprendimai, valdymo algoritmai, dirbtinis intelektas bei įvairios kompiuterinės juslės.

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Programos pristatymas:

Pasaulio autosporto elitas testuoja tavo sukurtus automobilius ir laimi čempionato etapus… Nerealu? Sužinodami, kokie yra jėgos agregatai automobiliuose, perprasdami jų veikimo ir eksploatavimo ypatumus bei įsisavindami transporto priemonių kūrimo bei gamybos ypatumus ir techninio modernizavimo metodikas, įsitikinsite pats, prisijungdamas prie šią svajonę jau pasiekusių KTU transporto inžinierių.

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Programos pristatymas:

Verslo administravimo programa skirta veikliems ir kūrybiškiems jaunuoliams, turintiems ambicijų kurti nuosavą verslą ar vadovauti įmonių funkciniams (pirkimų–pardavimų, eksporto ir kt.) padaliniams. Studijos padės įgyti verslo praktikai svarbių žinių ir įžvalgų, vadovavimo gebėjimų, suprasti socialiai atsakingo verslo kūrimo ir valdymo principus, rasti verslo konkurencingumą didinančius sprendimus.
Ši programa – geriausių verslo bakalauro studijų Lietuvos universitetuose trejetuke (2017 m. reitingų duomenys).

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Programos pristatymas:

Statybos valdymas – statybos inžinerijos krypties programa, kurioje įgysite statybos projektų valdymo, įmonių valdymo, statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS)  žinių; gebėjimų užtikrinti kokybės valdymą statybos procesų metu, taikyti BIM ir GIS technologijas vykdant statybos projektus, atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant objekto statybos projektinius sprendimus.

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Transporto tyrėjai bei žinybinės institucijos Lietuvai strategiškai svarbia problema,  kuriai išspręsti reikia naujų žinių ir kompetencijų, įvardija didėjantį negatyvų transporto sistemos poveikį žmogui ir aplinkai – įsisavinant ekologiškų transporto priemonių su hibridinėmis jėgainėmis ar alternatyviais degalais kūrimo metodologiją ir ieškant mokslinių-inžinerinių sprendimų jėgainių efektyvumui padidinti, prisidedama prie saugios ir tvarios transporto ir logistikos sistemos kūrimo bei plėtojimo.

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Vadybos magistrantūra skirta asmenims, siekiantiems vystyti savo profesinės srities lyderystę, kurti ir įgyvendinti organizacijos vadybos tobulinimo strategijas, orientuojantis į vidinių žmogiškųjų išteklių įgalinimą bei globalius verslo aplinkos iššūkius.
Ši programa padės studijuojantiesiems tobulinti teorines bei metodologines vadybos žinias, savo analitinį ir kūrybinį potencialą, priimti socialiai atsakingus vadybinius sprendimus, vystyti komandinio darbo gebėjimus realizuojant projektines užduotis bei sprendžiant realias verslo organizacijų problemas.

Įgūdžiai ir kompetencijos šios srities specialistams:
Valdymo sprendimų priėmimas
Komunikavimas, vadovavimas ir lyderystė
Verslo aplinkos analizavimas ir prognozavimas
Organizacijų veiklos procesų valdymas

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Valdymo technologijos – plačių galimybių inžinerinės veiklos sritis. Šios srities specialistų poreikis grindžiamas nuolatiniu įmonių poreikiu diegti ir tobulinti valdymo sistemas, kurios yra neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų magistrai, gebantys kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti technologinių procesų bei sistemų valdymo problemas.

Studijų programos vadovė
Brigita Stanikūnienė
e. p. brigita.stanikuniene@ktu.lt
tel. +370 61238080

Programos pristatymas:

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku