Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas įkurtas 1961 m. Kauno politechnikos institute.
KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas – traukos centras Šiaurės Rytų Lietuvoje. Į fakultetą jaunimas atvažiuoja iš aplinkinių miestų ir rajonų. Studijos Panevėžyje – tai galimybė, neišvykus iš gimtojo miesto, įgyti universitetinį išsilavinimą.

Rask studijas

Vizija

Lyderiaujantis kompetencijų centras Šiaurės rytų Lietuvoje, vykdantis tarpsritines aukšto lygio universitetines studijas ir generuojantis verslo ir mokslo intelektualius sprendimus.

Misija

Vykdyti kokybiškas universitetines studijas ir kurti technologijų bei verslo sanglauda paremtas mokslo žinias, skatinančias Šiaurės rytų Lietuvos regiono plėtrą.

Vertybės

 • Lietuvos universiteto dvasia ir tradicijos
 • Atsakingumas visuomenei
 • Bendradarbiavimas
 • Veiklos skaidrumas
 • Iniciatyvumas
 • Kūrybiškumas
 • Profesionalumas
 • Akademinis sąžiningumas
 • Nuolatinis tobulėjimas

Fakultete vykdomos aukštos kokybės studijų programos, tarptautinių ekspertų sprendimu gavo aukščiausius įvertinimus;
Socialinių mokslų magistrantūros studijos trumpesnės;
Pigesnės nei didmiesčiuose pragyvenimo išlaidos;
Visi pageidaujantys įstojusieji gauna bendrabučio kambarius;
Ypatingai lengva išvykti į užsienį praktikai ir studijoms pagal „Erasmus+“ mainų programas;
Modernios laboratorijos;
Palankios įsidarbinimo galimybės;
Lanksčiai derinamos studijos ir darbas.

ČIA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMAI TAU IR PASAULIUI!

 • 1961 m. rugsėjo 1 d. Respublikos vyriausybei rekomendavus, Panevėžio politechnikumo bazėje organizuoti vieną pramoninės ir civilinės statybos specialybės studentų grupę iš 25 žmonių, atidarytas Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakarinis skyrius. Skyriaus vedėju buvo paskirtas P. Pranaitis.
 • 1965 m. rugsėjo 1 d. skyrius buvo pertvarkytas į vakarinį fakultetą, kurio dekanu iki 1973 m. rugsėjo 26 d. buvo P. Pranaitis.
 • 1975 m. jau veikia trys mokslinės laboratorijos.
 • 1989 m. Panevėžio fakultete atidarytas dieninis skyrius vadinamas tiesiog KPI Panevėžio fakultetu.
 • 1989 m. rugsėjį Panevėžio fakultetas perima tarpmokyklinį mokymo kombinatą (S. Daukanto g. 12).
 • 1995 m. kovo 17 d. Panevėžio politechnikos fakultete įsteigtas Vadybos technologijų ir verslo mokymo centras (VMC), remiamas JAV tarptautinio vystymo agentūros.
 • 1998 m. spalio 1 d. Kauno technologijos universiteto Senatas priėmė sprendimą reorganizuoti Panevėžio politechnikos fakultetą į Panevėžio filialą.
 • 2001 m. balandžio 4 d. KTU Senatas patvirtino naują Panevėžio filialo pavadinimą „KTU Panevėžio institutas“.
 • 2011 m. gegužės 20 d. KTU Panevėžio institutas minėjo 50-ąjį jubiliejų.
 • 2014 m. sausio 1 d. Panevėžio instituto fakultetai buvo apjungti į vieną fakultetą – KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetą. Šiuo metu fakultetą sudaro dvi katedros: Technologijų bei Ekonomikos ir verslo.
 • 2014 m. gegužės 1 d. Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanės pareigas pradėjo eiti prof. Daiva Žostautienė.
 • 2017 m. spalio 26 d. KTU Tarybos nutarimu V7-T-26 Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto katedros apjungtos į vieną Technologijų ir verslumo kompetencijų centrą. Vadovu paskirta doc. Nida Kvedaraitė.

Dekanatas

Daiva Žostautienė

Dekanė

Brigita Stanikūnienė

Studijų prodekanė

Olga Strikulienė

Mokslo prodekanė

Saulė Kairienė

Administravimo vadovė
 

Partneriai ir bendradarbiavimas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku