Strateginių pokyčių krypčių identifikavimo ir pokyčių valdymo procesų sąveika organizacijose

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-03-0073

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kompetenciją, vykdant praktinę mokslinę veiklą. Projekto veiklos – studentų gebėjimų ugdymas mokslo -taikomuosiuose tyrimuose. Socialinio reiškinio, identifikuojant strategines pokyčių kryptis organizacijoje bei pokyčių sąveikos pagrindimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pagrįsti teorinį socialinio reiškinio analizės lauką pokyčių valdymo procesų ir strateginių pokyčių krypčių sąveikos kontekste; išryškinti tarpdisciplinį aspektą. Sukonstruoti ir verifikuoti teorinį modelį, jį adaptuoti gamybos /metalo pramonės įmonėms.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-02 - 2018-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Asta Valackienė

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų ir verslumo kompetencijų centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku