Logistinių robotų valdymas, taikant dinamiškai kintančios aplinkos svorio centro algoritmą (RoboLog)

 

Projekto nr.: PP32/1807

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama išplėtoti ir apjungti trajektorijos planavimo ir padėties koordinačių nustatymo algoritmus, paremtus tik dinamiškai kintančios aplinkos analize bei pritaikyti juos verslo įmonės sandėliavimo patalpoje, kurioje naudojami logistiniai mobilieji robotai.
Siūlomais metodais siekiama naudojant tik žinomos aplinkos teikiamą informaciją nustatyti mobiliojo roboto padėties koordinates ir rasti trumpiausią judėjimo trajektoriją į tikslo tašką, įvertinant mobiliojo roboto su kroviniu gabaritus. Sukurta navigacijos sistema bus diegiama ir bandoma įmonėje, o perspektyvoje – ir prototipinės sistemos gamyba, derinimas bei valdymo optimizavimas.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas


Projekto rezultatai:

1. Išplėtoti ir apjungti naują trajektorijos planavimo ir padėties koordinačių nustatymo algoritmą, paremta tik dinamiškai kintančios aplinkos analize.
2. Sudaryti navigacinės sistemos algoritmą bei pritaikyti jį įmonės sandėliavimo patalpai.
3. Parengti komercinį pasiūlymą.
4. Parengti straipsnį publikavimui mokslo žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-03 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Olga Strikulienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų ir verslumo kompetencijų centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku