Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (29th EBES)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0077

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje.
Projekto metu mokslininkas dalyvaus ISCTE-IUL Instituto Universitario de Lisboa (Portugalija), International Business Economics Social Sciences Research Association (IBESRA) ir Istanbul Economic Research Association (IERA) organizuojamoje 29-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje EBES (Eurasia Business and Economics Society) ir pristatys mokslinio tyrimo rezultatus tema “Moving towards Self-Employment: Intentions and Constraints for Lithuanian Youth”.
EBES yra mokslo asociacija, kuri pagrindinį dėmesį skiria ekonomikos, verslo ir finansų praktikai ir mokslinių tyrimų vystymui, o jos tikslas sutelkti pasaulinio lygio ekonomikos ir verslo tyrėjus, specialistus ir plėsti ekonominių bei verslo žinių potencialą akademinėse diskusijose tarptautiniu lygiu, sudarant galimybes užmegzti naujas partnerystes ir tyrimų tinklus.
Numatomas projekto rezultatas – kompetencijos ugdymas ir tobulinimas, mokslinio tyrimo rezultatų sklaida tarptautiniu lygiu, kokybiškas grįžtamasis ryšys apie tyrimo rezultatų reikšmę šalies / regiono vystymuisi iš konferencijos dalyvių, kontaktų su potencialiais tarptautiniais partneriais užmezgimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-24 - 2019-10-13

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Nida Kvedaraitė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų ir verslumo kompetencijų centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku