Akademinio jaunimo judrumo darbo tikslais tyrimas (JUDAT 2011)

 

Projekto nr.: SIN-12/2012

Projekto aprašymas:

Projektas „Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas“ yra sąlygotas akademinio jaunimo nedarbo problematikos ir šios demografinės grupės komplikuoto perėjimo iš švietimo institucijų į darbo rinką bei įsitraukimo/dalyvavimo verslininkystėje ir/ar kitose lanksčiose (netradicinėse) užimtumo formose, kas aktualizuojama ne tik moksliniame, bet ir politiniame kontekste, t.y. Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens jaunimo politiką reglamentuojančiuose dokumentuose.
Projekto tikslas – ištirti akademinio jaunimo judumo darbo tikslais patirtį, jų įtraukties į darbo rinką ir/arba verslininkystės galimybes, siekiant parengti akademinio jaunimo įtraukties į nacionalinę darbo rinką stiprinimo gaires, įgalinančias mažinti akademinio jaunimo nedarbo ir užimtumo nesubalansuotumą bei skatinti jaunųjų verslininkų potencialą.
Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais patirties, jų įtraukties į darbo rinką ir/arba verslininkystės galimybių tyrimo strategija, pagrįsta metodologiškai ir metodika, besiremianti holistiniu, sisteminiu požiūriais, aprėps ne tik akademinį jaunimą, bet ir šioje problematikoje sprendimus priimančias suinteresuotąsias šalis: aukštojo mokslo institucijų ir darbo rinkos atstovus.
Tyrimas reikšmingas žmogiškųjų išteklių (konkrečiai akademinio jaunimo) nedarbo ir užimtumo nacionaliniame lygmenyje subalansuotumo užtikrinimui. Tyrimo rezultatų pagrindu bus parengtos akademinio jaunimo įtraukties į nacionalinę darbo rinką stiprinimo gairės; pateiktos rekomendacijos šioje problematikoje sprendimus priimančioms suinteresuotosioms šalims skatins ieškoti dialogo, novatoriškai sprendžiant jaunų aukštos kvalifikacijos specialistų įtraukties į nacionalinę darbo rinką problemas ir numatant galimybes, palengvinančias perėjimą iš švietimo institucijų į darbo rinką ir/arba verslininkystę bei kitas lanksčias (netradicines) užimtumo formas.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Nida Kvedaraitė

Trukmė:
2012 - 2013

Padalinys:
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų ir verslumo kompetencijų centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku