Vyko nuotolinės paskaitos su Singapūro mokslininku

Svarbiausios | 2015-11-30

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto akademinė bendruomenė turėjo unikalią progą nuotoliniu būdu klausyti Singapūro universiteto doc. dr. Kua Harn Wei paskaitų ekologijos ir klimato kaitos temomis.

H. Wei yra statybos inžinerijos srities mokslininkas, kuris vasaros pabaigoje lankėsi Lietuvoje ir buvo susitikęs aptarti bendradarbiavimo gairių su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekane prof. dr. Daiva Žostautiene. Aptartas bendradarbiavimas neliko deklaratyvus – susitarta dėl pirmųjų nuotolinių paskaitų, skirtų ne tik KTU PTVF bendruomenei, bet ir Panevėžio visuomenei.

Pirmosios paskaitos metu “The Concept of Industrial Technology” dr. K. H. Wei pateikė esminius tvarios gamybos ir statybos aspektus, pristatė ekologinės pramonės principus, kuriais vadovaujamasi Singapūre. Susirinkusiems buvo atsakyta į klausimus apie Singapūre plėtojamas pramonės šakas, pastatų priežiūrą, jų ilgesnio eksploatavimo standartus, taip pat “ekologinį” pastatų griovimą, siekiant perdirbti ar antrą kartą panaudoti statybines medžiagas.

Antroji paskaita skirta supažindinti su Singapūro klimato kaitos strategijomis “Climate Change and Mitigation and Adaptation Strategies – A Singapure Perspektive”. Paskaitos metu mokslininkas pateikė apibendrintus statistinius duomenis apie didžiausius CO2 taršos šaltinius Singapūre – elektros gamybos sektorių, ir kaip stengiamasi padidinti šios energijos naudojimo ir gamybos efektyvumą. Dr. K. H. Wei supažindino kaip klimato kaita pasireiškiančia šioje šalyje, t.y. užklupusiais potvyniais, salų krantų eroziją ir kt.

Mokslininkas pateikė video medžiagą ir iškarpas iš laikraščių, atspindinčias problemos aktualumą ir svarbą. Be problemų identifikavimo, paskaitos metu buvo įvardintos Singapūro klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijos, susijusios su geriamojo vandens išteklių apsauga, miškų, augalų ir koralų plotų plėtimu, gerinama infrastruktūra ir namų nenaudojančių energijos statyba (angl. zero-energy bulidings).

Susitikimo pabaigoje dalyviai diskutavo ne tik apie pastatų izoliaciją ir statybos reglamentus, bet ir apie tai, kiek temperatūros paskaitos metu buvo Singapūre. Išgirdus atsakymą, nuvilnijo atodūsiu banga – dr. Kua Harn Wei šalyje tuo metu buvo daugiau nei trisdešimt laipsnių šilumos. Jis pats juokavo, kad Singapūre yra du metų laikai: viduje ir lauke (angl. indoor ir outdoor). 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku