Vadybos studijos – žingeidiems ir siekiantiems tobulėti

Svarbiausios | 2020-05-25

Vadybos magistrantūra – tai puiki galimybė įvairių sričių specialistams gilinti savo žinias ir supratimą apie organizacijos strateginį valdymą ir strateginius sprendimus, naujas vadybos metodikas ir darbo su žmonėmis principus, grįstus lyderyste ir bendradarbiavimu. Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas (PTVF) parengia šios studijų programos specialistus per pusantrų metų.

Unikalios žinios

KTU PTVF studijų prodekanė docentė dr. Brigita Stanikūnienė ir profesorius Remigijus Bubnys, dėstantys Vadybos magistrantūros studijų programoje, išskiria prioritetus, kodėl verta rinktis šią studijų programą.

Pasak B. Stanikūnienės, į Vadybos magistratūros studijų programą stoja jau patyrę ir vadybinės ar vadovaujančio darbo patirties turintys žmonės. Studijų metu jie sužino daug naujų dalykų, įgyja naujų gebėjimų.

„Be to, didelę vertę turi ir tai, kad studentai susirenka iš labai skirtingų veiklos sričių – gamybos, pardavimų, švietimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ir pan.“, – sako studijų prodekanė. Ji priduria, kad paskaitų metu diskutuodami ar atlikdami grupinius projektus, jie gauna neįkainojamą galimybę keistis patirtimi, išgirsti kitokius požiūrius, pamatyti įvairias sprendžiamos problemos perspektyvas. „Tai unikalios patirtinės žinios, kurių nėra vadovėliuose!“ – pažymi prodekanė.

Dėstytoja akcentuoja, kad žinias bei patirtį studentai įgyja tik per 1,5 metų – tiek trunka Vadybos magistrantūros studijos. R. Bubnys mano, kad jog „kiekvienam žmogui, kuris atradęs, o gal dar tik ieško savo profesinio kelio ar siekia karjeros, įgyti vadybiniai gebėjimai pravers bet kokiu atveju“. Dar priduria, kad „kiekvienas iš mūsų esame savo ne tik profesinėje veikloje vadybininkai, bet ir savo gyvenimo organizatoriai. Tad šios srities žinios ir įgūdžiai sėkmingos veiklos garantas“.

Studijuoti šioje programoje, pasak dėstytojo, yra galimybė augti, praturtinti save naujomis idėjomis bei atsisakyti nusistovėjusių taisyklių. R. Bubnys mano, kad reikia atsisakyti šabloniško mąstymo, nes „nėra garantijos, kad veikiant pagal šabloną, bus gaunamas planuojamas efektas. Ši programa kaip tik skatina atsisakyti šabloniško mąstymo, skatina mąstyti kūrybiškai, veikti neįprastai ir pasiekti rezultatą“.

Profesionalaus vadybininko indėlis

Žmogaus indėlis į organizaciją yra labai svarbus. Nuo to priklauso organizacijos ateitis. B. Stanikūnienė išskiria pokyčius, kurie gali sąlygoti išorinės aplinkos.

„Pavyzdžiui, kaip ir šiandieninis pandemijos atvejis privertė organizacijas keisti darbo organizavimą ir pergalvoti darbuotojų įsitraukimo į darbą modelius ar išnaudoti naujai atsiradusias verslo galimybes“, – sako studijų programos dėstytoja. Tačiau ji svarbų vaidmenį skiria žmonėms, dirbantiems ir kuriantiems organizaciją: „Tačiau nemažai pokyčių organizacijoje vyksta ir proaktyvių darbuotojų iniciatyva, kurie yra linkę lyderiauti, yra kūrybiški ir orientuoti į veiklos tobulinimą“.

Moteris paaiškina, kad kiekvienas pokytis gali kelti tam tikrą darbuotojų pasipriešinimą, nenorą išeiti iš komforto zonos ir nesaugumo jausmą. „Todėl ir reikalingi tikri vadybininkai – lyderiai, kurie gebėtų „parduoti“ savo žmonėms naujos vizijos, inovacijos naudą, gebėtų juos įtraukti į pokyčius, padaryti juos tų procesų „šeimininkais“, – teigia B. Stanikūnienė.

R. Bubnys sako, kad nuolat kintanti aplinka vienas esminių pokyčius lemiančių veiksnių. Jis išskiria tiek išorines priežastis kaip politiniai sprendimai, globalūs pasikeitimai pasaulio ekonomikos vystymosi procesuose, mokslo atradimai, technologijų kaita, tiek ir vidines – organizacijos kultūros ypatybės, žmogiškųjų išteklių kaita, vadovavimo stilius, žinių ir asmeninio tobulėjimo poreikiai ir pan.

Vieną iš svarbiausių pokyčių priežasčių lektorius išskiria vadinamuosius nematomus bruožus, kurie paveikia organizacijos gyvenimą. Tai susiję su darbuotojų nuomonių, įsitikinimų, vertybių kaita ir požiūriu. Įvairūs konfliktai, neformalūs santykiai taip pat lemia pokyčius. Gebėjimas laiku ir reikiamu būdu keistis yra sėkmę lemiantis veiksnys. „Gyvename nuolatinių pokyčių procese, tačiau dažnai ryžtis ir juos priimti nėra lengva. Jei priimame pokytį kaip iššūkį, kuris skatina tobulėti ir augti, įgyjame motyvacijos imtis naujų veiksmų. Tik veiksmai, kurių imamės, siekdami valdyti pokyčius paskatina kaitą ir atveria kelius pažinimui“, – sako profesorius.

Keitimosi procesas yra vienas sudėtingiausių dalykų žmogaus gyvenime. Pasak R. Bubnio, „mes esame įpratę gyventi palaikydami pusiausvyrą ir vengdami tokių situacijų, kurios kelia įtampą. O pats pokyčių procesas tikrai pareikalauja daug psichologinių pastangų ir energijos. Tik pažinę save, galime pradėti keistis ir keisti“.

Dėstytojas cituoja Spencer Johnson knygą „Kas paėmė mano sūrį?“. Čia rašoma, kad „tiktai judėjimas nauja kryptimi padeda rasti sūrį ir nesvarbu ar aiškus naujojo sūrio vaizdas, net jeigu jis dar ir nerastas, skatina ieškoti. Kuo greičiau paleisi seną sūrį, tuo greičiau surasi naują“. Taigi vienas svarbiausių dalykų noras keistis ir priimti naujoves. „Jei kiekvienas organizacijos narys bus atviras pokyčiams, o organizacijoje kuriamos pokyčiams palankios sąlygos, galima tikėtis kartais ir netikėtų rezultatų, kas toliau skatins ieškoti dar efektyvesnių būdų ir galimybių. Mokymosi kultūros puoselėjimas organizacijoje leis sukurti palankias sąlygas pokyčiams priimti ir juos diegti“, – baigia savo mintį R. Bubnys.

Studijos KTU PTVF

Kodėl verta rinktis studijas KTU PTVF, B. Stanikūnienė vardina svarias priežastis. Tai studijos arčiau namų tiems, kurie gyvena Panevėžio regione. Patrauklus paskaitų tvarkaraštis – vakarais ir savaitgaliais, o tai reiškia, kad studentai nesunkiai suderina studijas ir darbą. „Studentų grupės nėra didelės, o tai leidžia dėstytojams artimiau pažinti studentą, studentui labiau prieinamos dėstytojo konsultacijos bei individualizuotas dėmesys. Tai beveik privatus mokymas!“, – džiaugiasi moteris. Ji pabrėžia, kad PTVF yra nutolęs KTU fakultetas, tačiau studentai turi tas pačias mobilumo ir studijų užsienyje galimybes, finansines ir skatinimo priemones.

Brigita Stanikūnienė būsimiems studentams linki ambicingumo startuojant magistrantūroje. „Neverta delsti ir atidėlioti, nes šios studijos – tai asmeninis kompetencijų tobulinimo projektas!“ – ragina šias studijas rinktis dėstytoja.

Pasak R. Bubnio, studijuoti, dalintis asmenine patirtimi ir pasitikrinti save, praplečiant savo matymą, įgyjant naujų žinių – tai vienas iš pagrindinių akcentų, kodėl verta rinktis šią programą. Vadybos mokslo žinios nuolat kintančios ir atsinaujinančios, kintant aplinkai, keičiantis situacijoms, prisitaikant prie nuolatinės kaitos. Mokslas nestovi vietoje ir kinta keičiantis pasauliui. „Vadybos magistrantūros programa yra skirta tiems, kurie nori gilintis į šią sritį ir atnaujinti savo žinias paslaugų versle, gamyboje, švietimo srityje ar net valstybės tarnyboje. Priklausomai nuo to kuri sritis patrauklesnė ir labiau domina studentai turi galimybę rinktis ir alternatyvas: verslo vadybos alternatyvos moduliai arba švietimo vadybos alternatyvos moduliai“, – vardina privalumus dėstytojas. Jis antrina kolegei: „studijuoti šioje programoje gali jau dirbantis žmogus, nes paskaitos ir konsultacijos vyksta studentams patogiu laiku ar nuotoliniu būdu, tad nekyla problemos derinant darbinę ir studijų veiklas“.

R. Bubnys būsimiems studentams linki nuolat keistis ir tobulėti, nenustoti ieškoti savęs ir tobulinti savo žinias bei gebėjimus. „Niekada nepamiršti, jog mokymasis tai nuolatinis procesas, kuriame nesvarbu nei amžius, nei pareigos. Svarbiausia noras ir tikėjimas savimi bei savo jėgomis“, – drąsina dėstytojas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku