Tarptautinis mokslo renginys „Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas“

Svarbiausios | 2019-06-12

Birželio 12-13 dienomis Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF) vyks mokslo renginys „Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas“. Tai tarptautinė specializuota kvalifikacijos kėlimo programa, siekiant Panevėžyje skleisti naujas pažangias edukacines idėjas bei dalintis patyrimu profesinėje veikloje.

Dizainu grindžiamas mąstymas yra procesas, mąstymo būdas ir šiuolaikinė mokymosi strategija, kuri ugdo kūrybiškumą, iššūkių sprendimo ir jų priėmimo įgūdžius, bendravimo gebėjimus, komandinio darbo įgūdžius ir lyderystės kompetencijas.

Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas

Šiandien vis dažniau kalbama apie ugdymo proceso tobulinimo svarbą ir būtinybę, integruojant naujus ir įtraukius didaktikos metodus, padedančius ugdyti besimokančiųjų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą, sprendimų priėmimą ir pan. Šios kompetencijos pasaulio ekonomikos forume įvardijamos kaip vienos iš svarbiausių 10 kompetencijų, kuriomis turėtų disponuoti kiekvienas jaunas žmogus, siekiantis integruotis į šiuolaikinę darbo rinką.

Tačiau tai kelia nemenkus iššūkius pedagogams, kurie turėtų „tikėti“ mokymo ir mokymosi filosofija, atitinkančia šiuolaikines ugdymo tendencijas, o jų organizuojamas ugdymo procesas turėtų būti nukreiptas ne tik į bazinių žinių suteikimą, bet ir minėtų kompetencijų ugdymą, pasitelkiant naujus didaktikos metodus ir technikas.

Šio projekto idėja orientuota į dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą, o laukiamas rezultatas – pedagogų bei andragogų gebėjimai praktiškai taikyti inovatyvią didaktikos priemonę – dizainu grindžiamą mąstymą, kuri įgalintų kūrybišką, įdomų ir motyvuojantį mokymo procesą ir ugdymo/studijų kokybę.

Rezultatui pasiekti bus pasitelkti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šios srities specialistai, dirbantys su pasaulio švietimo organizacijomis ir įstaigomis bei turintys ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir įgyvendinimo patirtį.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – Panevėžio miesto ugdymo įstaigų pedagogų bei andragogų edukacinės kompetencijos tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas, įgalinantis jų organizuojamuose ugdymo (-si) procesuose praktiškai taikyti naują ir įtraukiantį didaktikos metodą – dizainu grindžiamą mąstymą.

Projekte bus parengta mokymo programa bei mokymosi medžiaga, kuri bus naudojama Panevėžio miesto ugdymo įstaigų darbuotojų edukacinės kompetencijos tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo projekte. Mokymų metu bus supažindinama su dizainu grindžiamo mąstymo (angl. design thinking) metodika, pagrindiniais dizainu grindžiamo proceso etapais. Taip pat bus pristatoma metodikos praktinio taikymo pamokose, paskaitose, versle tarptautinę patirtį, siekiant sukurti kūrybiškumą skatinančią aplinką mokykloje ar kitoje įstaigoje, taikant praktines užduotis, kai pats besimokantysis sukuria sau patrauklią mokymosi aplinką – laboratoriją, padedančią jam kūrybiškai išspręsti kylančias problemas.

Projekto įgyvendinimo partneriai

Projekto įgyvendinimo veiklas koordinuos KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas. Mokymų ir konsultacinių veiklų įgyvendinimui bus įtrauktas KTU EDU_Lab Mokymo ir mokymosi kompetencijų centras, kuris turi ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir įgyvendinimo patirtį.

Tarptautinę patirtį įgyvendinant dizainu grindžiamą mąstymą pristatys tarptautinė agentūra ADVANCIS (Portugalija), kuri dirba su daugelio pasaulio švietimo organizacijų ir įstaigų bei turi patirtį įgyvendinant švietimo projektus. Projekto įgyvendinimo metu tarptautiniai partneriai pristatys savo patirtį bei webinarų (konsultavimo seminarų) metu konsultuos dalyvius diegiant dizainu grindžiamo mąstymo metodą ugdymo procese.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku