Sutelktos jėgos Panevėžio regiono stiprinimui

Svarbiausios | 2014-12-05

Mokslas, savivalda ir verslas telkiasi išsaugoti Aukštaitijos regiono stiprybes: mokslo prieinamumą, gyvenimo kokybę, darbo rinkos patrauklumą.

Mokslas, savivalda ir verslas telkiasi išsaugoti Aukštaitijos regiono stiprybes: mokslo prieinamumą, gyvenimo kokybę, darbo rinkos patrauklumą.

Eilę metų mūsų šalis, tame tarpe ir Panevėžys, netenka darbingų, išsilavinusių ir jaunų žmonių, ieškančių galimybių užsienyje. Gyventojų emigracija, visuomenės senėjimas ir didmiesčių trauka – tai svarios priežastys, lemsiančios mažėjantį vartojimą, investicijų pritraukimo galimybes ir darbo jėgos pasiūlą.

Siekiant gerinti susidariusią situaciją, gruodžio 5 d. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete pasirašyta mokslo, savivaldos ir verslo institucijų Bendradarbiavimo deklaracija, kurios pagrindinis tikslas – suvienijus įvairių institucijų jėgas, gerinti sąlygas gyventojams, ypač jaunimui, mokytis, dirbti ir gyventi Panevėžio regione. Deklaracijai pritarė 16 Panevėžio regiono švietimo, verslo ir valdžios institucijų vadovų, kurie įsipareigojo ieškoti galimybių ir būdų numatytam tikslui siekti.

Iškilmingą renginį pagerbė dviejų ministerijų atstovai ir Seimo nariai. LR Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė pasidžiaugė, kad Panevėžio krašto bendruomenė 2014 metus užbaigia tokiu svarbiu įvykiu: „Jūs kartu stiprėsite, augsite vardan savo jaunimo“. Viceministrė išreiškė viltį, kad ši deklaracija bus ilgalaikė, sutelkianti ir duodanti apčiuopiamus rezultatus.

LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius akcentavo, kad bendradarbiavimas – gan sudėtingas procesas, tačiau be visokeriopų pastangų, nebus norimų rezultatų. Jis savo kalba ragino Panevėžio regioną nebūti kukliu: „Jūs pirmieji tai kuriate. Dabar nuo iniciatyvos pereikite prie darbų“. Sveikinimo žodžius tarė ir kiti deklaracijos pasirašymo dalyviai. „Panevėžys – akademiškas, kultūringas miestas. Kas turi sąlyčio prie to, tas turi ir prisidėti“ – sakė Seimo narys Petras Narkevičius.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto, viena iš deklaracijos pasirašymo iniciatorių, dekanė prof. Daiva Žostautienė tikisi, kad sutelktos šalių pastangos sudarys palankesnes sąlygas ugdyti išsilavinusią, konkurencingą, pilietišką bendruomenę, kuriančią geresnę gyvenimo kokybę regione.

Sutvirtinta partnerystė atvers kelius neišnaudotiems užmojams pasiekti, išgryninant krašto privalumus ir didinant jo patrauklumą

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku