Susitikimas su Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos nariais

Svarbiausios | 2015-04-08

Susitikime su Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos (PKPA) nariais 2015 m. balandžio 3 d., vykusio bendrovėje ADAX, dalyvavo dekanė prof. D. Žostautienė, fakulteto tarybos narys prof. D. Viržonis ir tarptautinių ryšių koordinatorė doc. D. Susnienė. Susitikimo metu buvo aptartos  PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETO GALIMYBĖS IR NAUDOS PANEVĖŽIO PRAMONININKAMS. Fakultetas nuo 1961 m. yra parengęs ir išleidęs 7414 specialistų, kurių daugumą savo karjerą susiejo su Panevėžio miestu ar regionu.

Susitikime akcentuota būtinybė didinti universitetinių studijų ir mokslo patrauklumą Šiaurės Rytų Lietuvos regione bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis ir kuriant patrauklią edukacinę aplinką bei užtikrinant studijų kokybę bei mokslinių taikomųjų tyrimų plėtrą. Verslininkai akcentavo vis dažniau jaučiamą specialistų trūkumą, ypač pabrėžė inžinierių su vadybinėmis kompetencijomis poreikį.  

Įmonės buvo pakviestos dar aktyviau bendradarbiauti užtikrinant patrauklią edukacinę aplinką:

  1. Trišalių sutarčių sudarymas tarp studento, Universiteto ir darbdavio/verslo įmonės dėl valstybės  tikslinio finansavimo (valstybės parama stojantiesiems, pasirinkusiems valstybei būtinas specialybes).
  2. Labai gerai besimokančių studentų skatinimas įsteigiant  verslo įmonių stipendijas geriausiems studentų darbams.
  3. Sąlygų sudarymas Universiteto studentams praktinius įgūdžius įgyti  verslo įmonėse.
  4. Kursinių ir baigiamųjų darbų temų teikimas verslo įmonėms aktualiais klausimais.

Fakultetas siekia aktyviai prisidėti stiprinant regiono patrauklumą per mokslinių paslaugų teikimą verslui, dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei užsakomųjų darbų (paslaugų) teikimą pagal fakultete vykdomas technologinių ir socialinių mokslų kryptis.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku