Studentai tvirtina: statistika ne vien žongliravimas duomenimis

Svarbiausios | 2017-03-03

Kokia statistikos nauda visuomenei? Kaip institucionalizuojami socialinius reiškinius pristatantys duomenys? Tokią socialinių tyrimų metodų modulio dėstytojos profesorės Astos Valackienės suformuluotą užduotį sprendė Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (KTU PTVF) industrinių technologijų vadybos ir verslo ekonomikos studijų programų studentai Lietuvos statistikos departamente, duomenų parengimo Panevėžio skyriuje.

Kovo 2 d. fakulteto studentai, paraginti profesorės Astos Valackienės, socialinių tyrimų metodų modulio užsiėmimus perkėlė į Lietuvos statistikos departamento duomenų parengimo Panevėžio skyriaus erdves. Jungtinis verslo ekonomikos antrojo ir trečiojo kurso bei industrinių technologijų vadybos antro kurso studentų srautas kartu su modulio dėstytoja profesore Asta Valackiene siekė rasti atsakymą į suformuluotą užduotį: statistikos kaip paties socialinio reiškinio sklaidą, raišką ir naudą visuomenei. Kodėl? Esminis tikslasįgalinti studentus domėtis socialinių reiškinių analizės įvairiomis metodikomis, sekti ir analizuoti įvairias duomenų kaupyklas.

Duomenų parengimo Panevėžio skyriuje pasitiko skyriaus vedėja Julija Budreikienė. Eksursijos metu vedėja studentams papasakojo apie skyriaus veiklą prieš atsirandant kompiuteriams, ankstesnes metodikas su statistinėmis programomis ir dabar. Vyko diskusija apie statistikos duomenų svarbą ir darbą, kurio vartotojas tiesiogiai nemato: kokia yra pati duomenų rinkimo „virtuvė“, atskleidė, kaip sudėtinga kartais būna objektyvius duomenis surinkti. Pasirodo, jog ne visos įmonės noriai bendradarbiauja, kuomet yra laikas pateikti veiklos ataskaitas, kai kurios atsisako tai padaryti, net ir žinodamos, kad už tai gresia administracinė atsakomybė.

Studentai sužinojo, kad skyriaus darbuotojos naujai įregistruotoms įmonėms suteikia veiklos kodus, kurie yra įrašomi statistiniame Ūkio subjektų registre. Pramonine veikla užsiimančioms įmonėms padeda identifikuoti jų produkcijos kodus pagal gaminių klasifikatorių. Skyriaus darbuotojai, pristatydami Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalą, kuriame patalpinti ir laisvai prieinami visi departamento surinkti duomenys, paragino studentus tiesiogiai kreiptis į šią instituciją reikalingai metodinei pagalbai.

Antrojoje užsiėmimo dalyje patys studentai, moderuojami profesorės, šio skyriaus darbuotojams organizavo seminarą: „Lietuvos pažangos strategijos 2030 įgyvendinimo pagrindimas aptariant vykdomus tyrimus“. Pagrindinį pranešimą padarė industrinių technologijų vadybos programos studentė Dalė Miknevičiūtė, kuriame plačiai aptarė vieną iš strateginiame dokumente „Lietuva 2030“ numatomų pokyčių sričių – „Sumani visuomenė“. Pranešimo metu teorinė medžiaga buvo pagrindžiama empiriškai, pristatant Europoje ir Lietuvoje vykdomais socialiniais tyrimais.

Studentai ir skyriaus darbuotojai džiaugėsi renginiu bei norėtų, kad tokių susitikimų būtų kuo daugiau, nes studijuojant praktiniai patyrimai visada naudingi.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku