Programuojamos automatikos sistemos – studentų poreikis darbo rinkoje auga sparčiai

Svarbiausios | 2020-06-01

Šių metų rugsėjį Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (PTVF) startuoja nauja inžinerijos mokslų bakalauro studijų programa – Programuojamos automatikos sistemos. 2019 metais konferencijos „Baltic Investors Forum 2019“ metu šiai programai buvo įteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

KTU PTVF docentas Gailius Vanagas – vienas grupės, paleidusios bakalauro studijų programą Programuojamos automatikos sistemos, narių. Jis džiaugiasi jauna, energinga, techninių sprendimų srityje pasižymėjusia komanda, kuri ryžosi priimti iššūkį ir paleisti naują studijų programą.

Pristatykite bakalauro studijų programą Programuojamos automatikos sistemos.

– Programuojamų automatikos sistemų studijų programa skirta technika besidominčiam jaunimui, kurie nori ne tik naudotis šiuolaikiniais technikos pasiekimas, bet ir žinoti jų veikimo principus. Mokėti suprojektuoti, surinkti ir suderinti aparatūrinę prietaisų ir sistemų dalį, bei sukurti valdymo programinę įrangą jų veikimui.

Kuo ji išskirtinė?

– Programos tikslas suteikti būsimiems specialistams reikalingas praktines ir teorines žinias apie automatinį įrenginių ir sistemų valdymą. Programos apimtyje šalia klasikinio požiūrio, daug dėmesio skiriama kompiuterinėms komunikacijoms, robotų ir valdymo įrenginių programavimui, bei vis labiau sistemų valdyme populiarėjantiems neuroniniams tinklams. Būtent klasikinių žinių ir naujausių technologijų derinį galima būtų laikyti šios programos išskirtinumu.

Programuojamos automatikos sistemos – nauja bakalauro studijų programa šių metų priėmime. Su kokiais iššūkiais susidūrėte paleisdami programą į rinką?

– Kiekviena nauja programa turi praeiti griežtą atestavimo procedūrą. Būtent norą programos apimtyje suderinti programavimo ir klasikines valdymo technologijų disciplinas galima laikyti pagrindiniu programos iššūkiu. Daug energijos čia įdėjo mokslo prodekanė dr. Olga Strikulienė. Džiugu, kad programos dėstytojais sutiko būti jauni, tačiau įvairių techninių problemų sprendime pasižymėję, technikos mokslų dr. Donatas Pelenis ir dr. Dovydas Barauskas.

Koks turėtų būti šios programos studentas?

– Būsimiesiems studentams specialūs reikalavimai nekeliami. Jauniems žmonėms, baigusiems mokyklą, viskas yra įdomu, viską norima išbandyti, todėl gal svarbiau ne žinios, o žinių įgijimo noras. Yra daug pavyzdžių, kai žmonės baigę filologijos studijas, būna sėkmingi programuotojai, o baigusiems technikos mokslus, vėliau artimesnė atrodo humanitarinė veikla. Aišku, studijos yra techninės pakraipos, todėl stojant į šią programą reikia išlaikyti atitinkamus tiksliųjų mokslų egzaminus.

Kokios karjeros galimybės baigus Programuojamas automatikos sistemas?

– Gerų profesionalų, sugebančių spręsti technines problemas visados trūko ir trūks ateityje. Būsimais techninės pakraipos specialistais įmonių atstovai dažnai susidomi jau studijų metu. Bendrus sąlyčio taškus su įmonėmis padeda surasti ir numatyta plačios apimties profesinė praktika. Daug bakalaurų, diplomų įteikimo metu, jau yra specialistai, užsiimantys techninių problemų sprendimu savo įmonėse, kiti savo veiklos sritis suranda iš karto po studijų baigimo. Didesnioji absolventų dalis profesine veikla užsiima Panevėžio regiono įmonėse, tačiau yra atviros karjeros galimybės ir sostinės ar užsienio šalių įmonėse, ypač jei patinka programavimas.

Ko palinkėtumėte būsimiems šios programos studentams?

– Būsimiems studentams palinkėčiau nebūti minios viduryje. Rinktis savo kelią ir kritiškai žiūrėti į įvairias standartines socialinių tinklų, draugų, visuomenės peršamas nuomones. Domėtis viskuo, bet būti vienos srities profesionalu.