Profesoriaus iš Vengrijos paskaitos Panevėžio studentams

Svarbiausios | 2018-04-16

Balandžio 16-27 dienomis Kauno technologijos universitete Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF) lankysis profesorius Laszlo T. Koczy, atstovaujatis Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetą bei Széchenyi István universitetą.

Vizitas fakultete užtikrins jau vykdomos bendros dėstymo veiklos, akademinių mainų bei mokslinių tyrimų tęstinumą. Šis dėstymo vizitas bus derinamas su 2017/2018 m.m. pavasario semestre fakultete organizuojama tarptautine konferencija „Forum on Innovative Technologies and Management for Sustainability“, kurioje profesoriaus pranešimas yra numatytas plenariniame posėdyje. Profesorius yra šios konferencijos mokslinio komiteto pirmininkas.

Vizito metu organizuojamas tikslinis „Transporto priemonių inžinerijos“, „Automatikos ir valdymo“, „Valdymo technologijų“ pristatymas šių studijų programų studentams apie patrauklias praktikos pagal „ERASMUS+“ programą galimybes Szechenyi Istvan universitete: Transporto inžinerijos Audi Hungaria fakultete bei Transporto pramonės tyrimų centre.

 

Paskaitų/seminarų metu, dalyviams bus suteiktos ne tik teorinės žinios skirtingomis neraiškiosios sistemos srities temomis, bet ir mokoma, kaip teorines žinias taikyti praktikoje. Tiriamuosius darbus atliekantys studentai bei mokslininkai susipažins su plačiomis neraiškiosios logikos taikymo galimybėmis tiek technologiniuose, tiek socialiniuose moksluose.

Profesorius yra Vadybos magistrantūros modulio „Verslo analitika“ bendraautorius, todėl planuojamos paskaitos bus integruotos į šios studijų programos paskaitas. Siūloma paskaitų tematika apie intelektualiųjų mobiliųjų robotų komunikaciją, pagrįstą neraiškiąja komunikacija yra aktuali fakulteto technologinių mokslų „Automatika ir valdymas“ bei „Valdymo technologijos“ studijų programoms.

 

Vizito metu vyksiančios profesoraius L. T. Koczy paskaitos inžinieriams:

„Neraiškiosios signatūros (angl. fuzzy signatures) ir jų taikymo pavyzdžiai“. Įvadas į neraiškiąsias aibes, apibrėžimai, procesai ir sąveika. Originalaus apibrėžimo išplėtimas: L- neraiškiosios aibės (angl. L-fuzzy sets), vektorinės neraiškiosios aibės (angl. vectorial fuzzy sets) ir  neraiškiosios signatūros (angl. fuzzy signatures).

Studentai paskaitos metu sužinos kaip taikyti neraiškiosios logikos signatūras inžinerijoje – robotų bendravime ir bendradarbiavime, gyvenamųjų namų būklės įvertinime ir kituose galimuose pritaikymuose. Taip pat susipažins su neraiškiosios logikos signatūrų idėjos plėtojimu, neraiškiųjų signatūrų baigtiniais automatais  renovacijos planavimui. Bus atskleista, kaip tikslios ir išsamios informacijos trūkumas gali sukelti neteisingus ir netgi katastrofinius sprendimus.

Vizito metu taip pat vyks seminaras magistrantūros vadybos studentams:

„Neraiškiosios logikos signatūrų naudojimas klausimynų atsakymų vertinimui. Bendri Lietuvos ir Vengrijos tyrimai“. Seminaro metu bus nagrinėjamos šios temos: įvadas į neraiškiąsias aibes, apibrėžimai, procesai ir sąveika. Originalaus apibrėžimo išplėtimas: L- neraiškiosios aibės (angl. L-fuzzy sets), vektorinės neraiškiosios aibės (angl. vectorial fuzzy sets) ir  neraiškiosios signatūros (angl. fuzzy signatures).

Neraiškiųjų signatūrų naudojimas remiantis parengtu tyrimo klausimynu darbuotojų nuostatoms vertinti. Konkretus pavyzdys iš tyrimo darbuotojų įsitraukimui (employee engagement) analizuoti panaudojant neraiškiąsias signatūras (FSig), medžio struktūras ir agregacijos operacijas. Studentai  sužinos, kaip galima apjungti statistinius duomenis ir Fsig ieškant ryšių tarp darbuotojų įsitraukimo ir kitų kintamųjų. Kohen žemėlapių pateikimas, statistinė analizė.

Ankstesnių profesoriaus L. T. Koczy vizitų fakultete dėka pradėtas bendradarbiavimas pagal „ERASMUS+“ programą, pasirašyta sutartis su Szechenyi Istvan universitetu Vengrijoje. Šios sutarties pagrindu vyksta dėstytojų, o 2016 metais pradėti socialinių mokslų srities studentų mainai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku