Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys

Svarbiausios | 2015-01-15

Sausio 14 d. buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su dviem Panevėžio miesto gimnazijomis.

KTU pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija ir Panevėžio „Minties“ gimnazija. Sutartis pasirašė Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė ir gimnazijų direktoriai Vytautas Raišys bei Egidijus Samas. Šalys susitaria dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio partnerystės tarp Universiteto ir Gimnazijų.

Vadovaudamiesi šia Sutartimi, Universitetas ir Gimnazijos susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo:

  • rengiant mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas, informuoti ir konsultuoti pedagogus bei vadovus įvairiais jiems rūpimais kvalifikacijos tobulinimo klausimais;
  • sudaryti sąlygas Gimnazijų mokiniams susipažinti su Universiteto ir Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto materialine baze;
  • teikti technologijų, gamtos, tiksliųjų, mokslų dalykinę konsultacinę paramą Gimnazijų mokytojams ir mokiniams pagal atskiras sutartis;
  • kviesti mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti Universiteto rengiamose mokslinėse ir metodinėse konferencijose;
  • Gimnazijose stiprinti matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, biotechnologijų ir informacinių technologijų bei robotikos mokymą;
  • informuoti mokinius apie tolimesnio mokymosi Universitete perspektyvas, galimas studijų kryptis.

Taip pat buvo susitarta keistis informacija apie abiejų institucijų vykdomus mokslinius tyrimus bei projektus.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku