Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio darbo rinkos mokymo centru

Universitetas | 2014-10-23

Spalio 23 d. KTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio darbo rinkos mokymo centru. Sutartį pasirašė Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė ir Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius Valentinas Masilionis.

Spalio 23 d. KTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio darbo rinkos mokymo centru. Sutartį pasirašė Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė ir Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius Valentinas Masilionis. Šalys susitaria dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio partnerystės tarp Universiteto ir Centro.

Sutartimi KTU įsipareigojo bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų, žmoniškųjų išteklių ir kitų sričių projektus. Kartu kurti mokslinę produkciją ir keistis bei sisteminti mokslinę ir technologinę informaciją. Kviesti Įstaigą dalyvauti Universiteto organizuojamose mokslinėse konferencijose, seminaruose ir kituose mokslo renginiuose. Bendradarbiauti tobulinant studijų ir mokymo programas bei organizuojant studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras įsipareigojo sudaryti sąlygas Universiteto darbuotojams ir studentams susipažinti su Įstaigoje įdiegtomis technologijomis, valdymo sistema ir kitomis naujovėmis, susijusiomis su moksline veikla ir studijomis. Informuoti Universitetą apie specialistų poreikį, teikti atsiliepimus apie Įstaigoje dirbančius studentus ir absolventus.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku