Pasaulinėje verslo konferencijoje pristatytas pranešimas apie jaunimo parengtį darbo rinkai

Svarbiausios | 2017-10-09

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (KTU PTVF) docentės Brigita Stanikūnienė ir Nida Kvedaraitė rugsėjo 27–30 dienomis vyko į Dubrovniką (Kroatija), kuriame vyko Zagrebo Inovacijų instituto organizuojama 8-oji kasmetinė tarptautinė mokslinė konferencija „Global Business Conference“ (GBC).

Pasaulinė verslo konferencija subūrė vadybos, marketingo, finansų bei ekonomikos srityje dirbančius tyrėjus iš įvairių šalių (Švedijos, Pietų Afrikos, Australijos, Rusijos, Lenkijos, Kroatijos, Ispanijos, Pietų Korėjos, JAV ir kitų). 

Pasaulinėje verslo konferencijoje KTU PTVF Ekonomikos ir verslo katedros docentės Nida Kvedaraitė ir Brigita Stanikūnienė skaitė pranešimą „Jaunimo parengtis darbo rinkai: kokybinis ir kiekybinis socialinių dalininkų vertinimas“. Pranešime mokslininkės pristatė Lietuvos Mokslo Tarybos pagal Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ finansuoto projekto „Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas“ tyrimo rezultatus, kurie atskleidė akademinio jaunimo bendrųjų kompetencijų raišką ir jų reikšmę jaunuolių įsidarbinamumui bei darbdavių išryškintus teigiamus ir neigiamus jaunimo parengties darbo rinkai aspektus.

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog Lietuvos jaunimo pasirengimą darbo rinkai suinteresuotos šalys vertina palankiai, tačiau jų lūkesčiai skiriasi, kartais net prieštarauja. „Darbdaviai tikisi kokybiškai paruošto absolvento, gebančio iš karto po studijų dirbti efektyviai ir kurti pridėtinę vertę įmonei, o jaunimas, priklausomai nuo jo pasirengimo studijoms ir motyvacijos – gauti gerai apmokamą darbą ir pradėti dirbti. Aukštosios mokyklos siekia tobulinti studijų programas pagal darbo rinkos poreikius, tačiau konkuruodamos tarpusavyje prioritetą teikia studentų pritraukimui ir išlaikymui bet kokia kaina. Tokia kiekvienos suinteresuotos šalies elgsena veda prie jų vaidmenų svarbos jaunimo parengties darbo rinkai procese nesuvokimo, bendradarbiavimo stokos ir politiškai deklaratyvaus dalyvavimo tarpusavio dialoge dėl jaunimo parengimo darbo rinkai prioritetų ir tobulintinų sričių“, – rezultatus pateikė N. Kvedaraitė.

Diskusijos metu pristatytos tolimesnių tyrimų projekcijos ir ieškota atsakymų, kaip aukštosios mokyklos galėtų įveiklinti akademinio jaunimo kompetencijų, kurių pageidauja darbdaviai, ugdymą.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku