Panevėžyje vyko KTU PTVF organizuojamas 4-asis tarptautinis forumas

Svarbiausios | 2022-09-21

Rugsėjo 15 dieną vyko Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (KTU PTVF) organizuojamas tarptautinis forumas „Tarptautinis inovatyvių technologijų ir darnios vadybos forumas – 2022“ (angl. „International Forum on Innovative Technologies and Management for Sustainability – 2022“). Šis ketvirtasis forumas yra vienas didžiausių savo turiniu ir aprėptimi mokslinių tyrimų sklaidos tarptautinių renginių Panevėžio mieste, sudarantis galimybę pritraukti įvairių mokslo sričių ir šalių tyrėjus, verslo ir valdžios atstovus.

Plenariniame posėdyje konferencijos dalyvius sveikino KTU PTVF dekanė prof. dr. Daiva Žostautienė.

Jos teigimu, naujovės neatsiranda iš nieko ar iš niekur. „Naujos idėjos ir naujausi išradimai kyla iš senų tiesų, tad pagrindinis inovacijų variklis yra žinios, kurios turi būti nuolat atnaujinamos, naujai interpretuojamos, o kartais netradiciškai pritaikomos praktikoje“, – teigė dekanė.

Profesorė taip pat akcentavo, kad ketvirtasis forumas yra neįprastas. „Šiais metais dėl karinio konflikto nesutiksime žmonių iš Rusijos ir Ukrainos. Ši situacija dar kartą parodo, koks nestabilus yra pasaulis ir koks svarbus tampa tvarumas“, – sakė D. Žostautienė.

Dalyvius sveikino LR Seimo narys Deividas Labanavičius, Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Valdemaras Jakštas, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto tarybos pirmininkas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, UAB „Metalistas Group“ valdybos pirmininkas Mantas Gudas ir Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos direktorius bei valdybos narys, Lietuvos inovacijų centro ekspertas Rimantas Serva.

Pagrindinė forumą vienijanti tema – darnus vystymasis, tenkinantis žmonių gerovę dabartyje, bet nesumažinantis žmonių gerovės galimybių ateityje. Tikslas – suburti Lietuvos bei užsienio mokslininkus, praktikus ir kitus suinteresuotus asmenis akademiniam dialogui, žinių ir patirties, gerosios praktikos, koncepcinių bei empirinių tyrimų rezultatų, eksperimentų technologinių ir socialinių mokslų srityse dalijimuisi, sprendžiant inovatyvių technologijų ir tvaraus valdymo problemas.

Plenariniame posėdyje pranešimą skaitė Széchenyi István universiteto ir Budapešto technologijos ir ekonomikos universiteto profesorius dr. Laszlo T. Koczy.  Svečias iš Vengrijos pasidalino inovatyviais sprendimais, leidžiančiais matematiškai įvertinti ekonominę ir aplinkosauginę naudas visuose pakuotės vystymo etapuose.

Profesorius Yevhen Baranchenko iš Didžiosios Britanijos Northumbria universiteto skaitė pranešimą temą „Trečioji universiteto misija ir Lietuvos atsakas į pabėgėlių krizę“. Pranešimu siekiama vystyti kritinį visuomenės mąstymą ir formuoti teisingą jos požiūrį į tokius įvykius kaip karas, pabėgėlių krizė ir kt.

Trečiasis plenarinio posėdžio pranešėjas Rafael Robina Ramirez atvykęs iš Ispanijos Ekstremadura universiteto siekia išspręsti iššūkius, susijusius su turizmo pramonės sektoriuje generuojamomis atliekomis.

Po plenarinio posėdžio mokslininkai iš Lietuvos ir kitų šalių skaitė pranešimus ir diskutavo dvejose konferencijose: 14-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems – ITELMS’2022“ ir 9-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Changes in Social and Business Environment – CISABE’2022“.

Pranešimų tematikos aprėpė dvi labai skirtingas sritis: technologinius ir socialinius mokslus. Būtent dėl to mokslininkai diskutavo ne tik apie inovacijas biojutiklių pramonėje, karyboje, medžiagotyroje, bet gilinosi ir nagrinėjo žmonių psichologinę gerovę COVID-19 pandemijos kontekste.