„Neraiškioji signatūra“ Lietuvoje ir Vengrijoje suprantama vienodai

Svarbiausios | 2018-05-07

Balandžio mėnesį Kauno technologijos universitete Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF) viešėjo profesorius Laszlo T. Koczy, atstovaujantis Budapešto technologijos ir ekonomikos bei Széchenyi István universitetus. Interaktyviose paskaitose jis dalijosi su Statybos ir Transporto priemonių inžinerijos ir Vadybos magistrantais aktualiais ir įdomiais pavyzdžiais.

Be skaitytų paskaitų, taip pat vyko tikslinis „Transporto priemonių inžinerijos“, „Automatikos ir valdymo“, „Valdymo technologijų“ pristatymas šių studijų programų studentams apie patrauklias praktikos pagal „ERASMUS+“ programą galimybes Szechenyi Istvan universiteto Transporto inžinerijos Audi Hungaria fakultete bei Transporto pramonės tyrimų centre.

Vykusios profesoriaus L. T. Koczy paskaitos inžinieriams sulaukė didelio studentų susidomėjimo. Pats profesorius kalbėjo tema „Neraiškiosios signatūros (angl. fuzzy signatures) ir jų taikymo pavyzdžiai“. Tai buvo įvadas į neraiškiąsias aibes, apibrėžimai, procesai ir sąveika. Statybos magistrantūrą studijuojantis Tautvydas Užgrindis džiaugėsi, jog paskaitoje išdėstyta medžiaga buvo nauja ir aktuali. „Man, kaip statybos inžinieriui, labiausiai patiko paskutinė paskaitos dalis apie „Fuzzy signatures“ panaudojimą klasifikuojant pastatų būklę. Manau, kad įsigilinus į šią sistemą būtų galima papraščiau vertinti statinių būklę ir nustatyti prioritetus jų remontui, kas būtų naudinga ir Lietuvoje, nes pas mus taip pat yra nemažai senų, paveldosauginių objektų, kuriems būtinas atgimimas“, – mintimis dalijosi studentas.

Statybos magistrantas Gintaras Jocius teigė, kad mielai tokioje paskaitoje sudalyvautų ir antrą kartą. „Paskaitos informacija buvo pateikta naudojant pavyzdžius, su kuriais dauguma inžinierių susiduria kasdieninėje darbo aplinkoje“, – sakė G. Jocius. Jam pritarė ir Jokūbas Kairys teigdamas jog profesorius kalbėjo tikrai gan aiškiai paprastais žodžiais ir pateikė informaciją paprastais visiems suprantamais pavyzdžiais.

Statybos inžinierė Angelina Garškienė su kolegomis Tomu Miniotu ir MAntu Tamoliūnu džiaugėsi, kad PTVF vizituojantys dėstytojai veda paskaitas aktualiomis temomis. „Studentams buvo pristatyta nauja idėja, kaip neaiški logika gali būti naudojama civilinėje inžinerijoje, pasirinkus geriausią izoliacijos sistemą. “, – prisimena studentė. Studentai tiki, kad būtent fuzzy metodu gali būti sprendžiamos transporto inžinerinės problemos.

Vadybos magistrantams profesorius L. T. Koczy vedė paskaitą tema „Neraiškiosios logikos signatūrų naudojimas klausimynų atsakymų vertinimui. Bendri Lietuvos ir Vengrijos tyrimai“.

Paskaitos metu buvo nagrinėjamos šios temos: įvadas į neraiškiąsias aibes, apibrėžimai, procesai ir sąveika. Neraiškiųjų signatūrų naudojimas remiantis parengtu tyrimo klausimynu darbuotojų nuostatoms vertinti.

Studentai sužinojo, kaip galima apjungti statistinius duomenis ir neraiškiąsias signatūras (Fsig) ieškant ryšių tarp darbuotojų įsitraukimo ir kitų kintamųjų.

„Paskaita praėjo greitai, vadinasi, buvo įtraukianti. Profesorius paskaitą dėstė įdomiai, pateikė gyvenimiškų pavyzdžių“, – sako vadybos magistrantė Vaida Želnienė.

PTVF bendruomenė planuoja ir toliau aktyviai įtraukti vizituojančių dėstytojų paskaitas į studijų procesą.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku