Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos paskaita KTU PTVF studentams

Svarbiausios | 2021-05-07

Gegužės 4 dieną Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (PTVF) vadybos bakalauro antrojo kurso studentams ir dėstytojams vyko nuotolinė paskaita „Lygių galimybių politikos įgyvendinimas darbo santykiuose“, kurią vedė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Vilma Gabrieliūtė.

Paskaitoje dalyvavusi PTVF dekanė Daiva Žostautienė džiaugiasi, kad dėstytoja Lina Bagdonaitė buvusi studentė, liko fakultete ir dėstytojauja. „Džiaugiamės ją turėdami, kaip gražu, kai tie santykiai ir toliau yra kuriami, kaip malonu, kad vėl susitinki ir vėl aplanko džiugi nuotaika“, – džiaugsmo neslėpė dekanė.

Paskaitos iniciatorė dėstytoja Lina Bagdonaitė teigia, jog ši tema itin siejasi su jos dėstomu dalyku – darbo santykių teisiniu reguliavimu – kadangi nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, visiems darbdaviams įtvirtinama pareiga įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Organizacijų, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, darbdaviai privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemones.

Tam, kad organizacijoje parengta ir paskelbta politika būtų „gyvas“ dokumentas, reikia suprasti problematiką ir ką ji sprendžia ar užtikrina, kokiais principais privalo vadovautis darbdaviai.

„Ši paskaita labai atveria dalyviams suvokimą savo ir kitų teisių, kas yra tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, lygybė, neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras. Paprasti dalykai, kuriuos darome, nes taip mokino tėvai ar mokytojai, gali turėti užkoduotą diskriminavimą, kurio mes net nesuvokiame“, – mintimis dalijosi L. Bagdonaitė.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos integravimo skyriaus vadovė Vilma Gabrieliūtė teigia, jog pati pastebi, kad būtent organizacijų lygmenyje labai trūksta suvokimo kas yra lygios galimybės ir iš teisės akto ateina reglamentavimas diskriminacijos klausimais, kad jos išvengti.

Bet kas yra tos lygios galimybės, nėra taip paprasta suprasti, todėl V. Gabrieliūtė konsultuoja įvairias organizacijas būtent šia tema.

Paskaitoje dalyvavusi studentė Kristina Brazauskienė įsitikinusi, kad paskaita buvo įdomi ir naudinga ir ją be abejonės rekomenduotų paklausyti ir kitiems.

„Nustebino, kad gimtadieninis apkabinimas darbe gali būti traktuojamas kaip priekabiavimas. Ir į daugelį dalykų reikėtų žvelgti kitaip, negu susiformavę stereotipai“, – nuostabos neslėpė K. Brazauskienė.

Pasak kitų dalyvių, paskaita buvo aktyvi ir įtraukianti. Klausytojus džiugino, jog tai nebuvo „sausa“ teorija, o studentai bei dėstytojai nuolat buvo kalbinami, kviečiami diskusijai ar atlikti kelias interaktyvias užduotis interneto pagalba, kurios vėliau buvo detaliai išanalizuojamos kartu.

Dalyvavusieji laikosi vieningos nuomonės, jog žmonės turėtų būti tolerantiškesni, sąmoningesni bet kokiame kontekste, gerbti vieni kitų nuostatas, požiūrį. Lygios galimybės privalo būti pritaikytos kiekvienoje organizacijoje, nes tai yra labai svarbu kiekvieno darbuotojo atžvilgiu.