KTU PTVF Vadybos magistrantūros studijų programą įvertino tarptautinė komisija

Svarbiausios | 2016-06-20

Kovo mėnesį Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta komisija atliko Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (KTU PTVF) Vadybos magistrantūros studijų programos išorinį vertinimą. Praėjusią savaitę tarptautinė komisija pateikė teigiamas vertinimo išvadas: Vadybos magistrantūros studijų programa, gavusi aukštus įvertinimus, akredituota 6 metams. 

Nuo 1999 m., kuomet buvo pradėta vykdyti Vadybos magistrantūros studijų programa KTU PTVF, jau yra paruošta daugiau nei 450 šios programos absolventų. Vadybos magistrantūros studijos – puiki investicija, sudaranti galimybes tapti įvairių sričių lyderiais, kurie ugdo savo darbuotojus ir geba formuluoti ambicingus tikslus ir juos realizuoti.

Programa yra paklausi ir studentai kasmet ją noriai renkasi. Fakultetas deda visas pastangas, kad programa išliktų patraukli ir atitiktų šiuolaikinius verslo, darbo rinkos ir studentų poreikius. Ekspertai pažymėjo, kad antrosios pakopos studijų programa veikia efektyviai ir yra gerai valdoma, atitinkanti vietos poreikius bei orientuota į ateitį.

Vertinimo komisija teigė, kad studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra aiškūs, o programa atitinka profesinio gyvenimo ir darbo rinkos poreikius. Taip pat pastebėta, kad studijų programos sandara yra tinkama numatytiems studijų rezultatams pasiekti ir jai pritaria tikslinės grupės. Studijų procesas aiškus ir veiksmingas, o suinteresuotosios šalys (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai) juo yra patenkintos. Dėstytojų akademinė ir tiriamoji veikla, įskaitant jų publikacijų kiekį ir kokybę, konferencijų ir mokymų / mainų programų, kuriose jie dalyvavo, skaičių, labai pagerėjo per pastaruosius metus ir pasiekė aukštą lygį.

Fakulteto bendruomenė džiaugiasi, kad aukštais balais įvertinusi visus išvardintus aspektus tarptautinė komisija pateikė palankias vertinimo išvadas ir Vadybos magistrantūros studijų programą akreditavo 6 metams.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku