KTU Panevėžyje vykdo inovatyvius tyrimus vidutiniam ir smulkiam verslui Panevėžio regione

Mokslas | 2015-06-25

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto mokslininkai ir toliau tiesia bendardarbiavimo tiltus au verslu. 2012-2014 m. pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ Ekonomikos augimo veiksmų programos, remiamos ES Regioninės plėtros fondo, kontekste Panevėžio technologjų ir verslo fakulteto tyrėjai vykdė per 12 projektų tiek technologinių, tiek socialinių mokslų srityse. Šiuo metu kviečiama teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir eksperimentams ūkio subjektų socialinei, kultūrinei plėtrai (MTEP).

Priemonė “Inočekiai LT”, kas tai?

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Priemonės tikslas: Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Daugiau apie priemonę: http://inocekiai.mita.lt/.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakuleto atliekami tyrimai

2015 m. pavasarį baigtos įgyvendinti šios technologinės plėtros, taikomųjų mokslinių tyrimų, techninių galimybių studijų paslaugos:

– ,,l0-ties judrumo laipsnių valdomo griebtuvo prototipas ir jo panaudojimo galimybių tyrimas“;

– „Paslaugų roboto dvirankio manipuliatoriaus valdymo tyrimas“;

– ,,Socialinio roboto platformos valdymo būdų modeliavimo sistema;

– „Robotizuotos suvirinimo celės modelis“;

– „Įmonės tiekimo grandinės valdymo modelio patobulinimo sprendimai optimizuojant produktų paklausos, atsargų formavimo, distribucijos procesus ir numatant klientų valdymo programos korekcijas“ ir kt.

Kvietimas teikti paraiškas 2015 m. pratęstas

2015 m. gegužę Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra paskelbė kvietimą Nr. US1502 teikti paraiškas paramai ūkio subjektų užsakomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) darbams gauti. Paraiškų pateikimo terminas – 2015 m. liepos 15 d.

Paraiškos dėl paramos teikiamos užsakomiesiems MTEP darbams pagal sutartis, sudarytas (arba pratęstas) su ūkio subjektais nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d., kai šių užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis yra 2015 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos nepriimamos dėl ūkio subjektų užsakymų, pagal kuriuos jau buvo gautas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą (2011 m. birželio 8 d. Nr. 662) Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę – „Inočekiai LT”.

Taip pat paraiškos neteikiamos fizinių mokslų srityje, nes 2015 m. lėšos jau paskirstytos.

Skatinimo lėšų sumos (tūkst. Eur), kurios atskirose mokslo srityse pirmojo kvietimo (Nr. US1501) metu liko nepanaudotos:

  • humanitariniai mokslai – 66
  • socialiniai mokslai – 130
  • fiziniai mokslai – 0
  • biomedicinos mokslai – 213
  • žemės ūkio mokslai – 97
  • technologijos mokslai – 465

Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektu-uzsakymai/kvietimai/.

Šia priemone siekiama paskatinti valstybines mokslo ir studijų institucijas, išskyrus kolegijas, vykdyti kuo daugiau užsakomųjų darbų pagal ūkio subjektų poreikius. Konkurso metu vertinama, ar ūkio subjektų užsakyti darbai priskirtini MTEP darbams.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku