KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dėstytojos stažavosi Turkijoje

Svarbiausios | 2015-07-03

Birželio 17 -21 d. doc. dr. Brigita Stankūnienė ir doc. dr. Aušra Repečkienė dalyvavo Ankaros universiteto (Turkija) Politikos mokslų fakulteto organizuotame moksliniame seminare apie užimtumą ir lygybę darbo rinkoje (Workshop on Employment and Equity). Šis fakultetas, įkurtas dar 1859 metais, yra viena seniausių socialinių mokslų institucijų Turkijoje, bendradarbiaujanti su Darbo ir socialinės apsaugos ministerija ir daugeliu darbdavių bei sprendžianti socialinės politikos ir darbo santykių srityse kylančias problemas.

Kaip pabrėžė mokslinio renginio organizatorė prof. Berrin C. Ataman, šio seminaro tikslas – skatinti socialinės politikos ir darbo santykių srityje dirbančius tyrėjus dalintis savo tyrimų rezultatais, naujomis įžvalgomis ir skatinti tarpdisciplininę diskusiją kartu su darbdavių, profsąjungų bei valdžios institucijų atstovais, siekiant užtikrinti skirtingų socialinių grupių užimtumą ir lygybę darbo rinkoje. Trijų dienų seminare buvo gvildenamos Turkijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir Lietuvos patirtys, sprendžiant pajamų nelygybės ekonominius aspektus, atskirų socialinių grupių nelygybės klausimus, iššūkius, kylančius socialinės apsaugos politikos, darbo teisės ir kolektyvinės sutarties srityse.

Fakulteto atstovės seminare pristatė du pranešimus apie dviejų socialiai jautrių grupių – jaunimo ir moterų – situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jų įsitraukimo į darbo rinką motyvus, problemas ir jų sprendimo kelius. Diskusijų metu seminaro dalyviai įsitraukė į diskusijas, pateikdami klausimus ir komentarus kaip sprendžiami panašūs klausimai vyriausybiniame, regioniniame ir municipaliniame lygmenyse. Be to, užimtumo ir nelygybės klausimai buvo gvildenami ir globaliu lygmeniu, t. y. apvalių stalų diskusijose pozicijas išsakė ne tik Ankaros universiteto, Bilkento universiteto, TOBB universiteto (Turkija), Cornell universiteto (JAV), Queen Mary, Londono universiteto mokslininkai, bet ir atstovai iš Tarptautinės darbo organizacijos, Turkijos profsąjungų konfederacijos, Turkijos darbdavių asociacijų konfederacijos.

Tikimasi, kad bendradarbiavimas su Ankaros universitetu bus vystomas: naujų akademinių metų pradžioje pagal ERASMUS plius  programą į mūsų fakultetą atvyksta pirmieji šio universiteto studentai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku