KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete – pokyčiai

Svarbiausios | 2019-07-16

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) 2019 m. liepos 5 d. vykusiame Studijų vertinimo komisijos posėdyje priėmė sprendimą vykdyti vadybos krypties pirmosios pakopos studijų programą „Vadyba“. Ją, kaip ir visas studijų programas, akreditavo 4 studijų metams. Nauja bakalauro studijų programa startuoja Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF).

Vadybos bakalauro studijų išskirtinumas

Intensyvus ir nuoširdus darbas su verslo atstovais, įsiklausymas į jų poreikius bei būsimų studentų lūkesčius paskatino parengti naują bakalauro studijų programą, kuri sulaukė teigiamo SKVC įvertinimo. KTU PTVF siūloma programa „Vadyba“ yra 3 metų trukmės ir bus vykdoma nuolatine studijų forma.

Anot programos rengėjų, šios programos išskirtinumas yra socialinių ir technologinių mokslų dermė, kai studentai turi galimybę vystyti inovacinius gebėjimus, pasirinkdami tarpdisciplininius modulius. Tarp pastarųjų – produkto vystymo projekto arba technologinio profilio gamybos skaitmeninimo moduliai, orientuoti į gamybos skaitmenizavimo procesų išmanymą. Naujos studijų programos skiriamuoju bruožu galima įvardinti galimybę studentams individualizuoti savo studijų turinį ne tik pasirenkant tarpdisciplininio produkto vystymo projektą arba įgyjant technologinio profilio kompetencijas, bet ir galimybę rinktis vieną iš specializacijų: Kokybės vadybą arba Pardavimų vadybą.

Darbo rinka

Visuomenės ir darbo rinkos pokyčiai, greita technologijų kaita ir plėtra, pramonės skaitmeninimas ir ketvirtoji pramonės revoliucija, apimanti darbo organizavimo pokyčius, didina darbuotojų, gebančių inovatyviai mąstyti, identifikuoti naujas strategines veiklas, įvaldyti naujus verslo modelius bei užtikrinti šių modelių funkcionavimo kokybę, poreikį. Pasaulio ekonomikos forume teigiama, kad profesijos, turinčios augantį poreikyje ateityje, yra susijusios su skaitmenizacija, elektronine komercija, pardavimų ir marketingo valdymu, organizacijų vystymu inovacinių sprendimų linkme.

Todėl visuomenėje jaučiamas gerų, profesionalių, turinčių universitetinių žinių, vadybos srities specialistų trūkumas. Apklausus Panevėžio miesto verslo įmonių atstovus, galima patvirtinti, kad vadovaujančių darbuotojų, profesionalų rinkoje yra mažai.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas turi stiprų ryšį su verslo bei pramonės įmonėmis, todėl studentams yra galimybė atlikti praktiką Panevėžio miesto įmonėse, rasti darbą pagal specialybę. KTU PTVF dėstytojai yra kvalifikuoti. Baigę vadybos studijas, absolventai galės dirbti vadovaujamuose postuose arba vadybinį darbą.

Priėmimas į pagrindinį priėmimo pirmą etapą prasideda 2019 birželio 1 d. ir baigiasi 2019 liepos 22 d., II etapas į tos pačios pakopos studijas vyksta nuo 2019 rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 3 d. Daugiau informacijos: https://ptvf.ktu.edu/.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku