KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete – dizainu grindžiamo mąstymo sprendimai

Svarbiausios | 2019-07-17

Gera žinia studentams – jau liepos mėnesį KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF) duris atvėrė naujai vykdomas projektas, kurio tikslas yra atskleisti dizainu grindžiamo mąstymo sprendimų raišką ir jų taikymo galimybes formuojant konkurencinį pranašumą. ES struktūrinių fondų projektas, tęs savo veiklą iki pat rugpjūčio 31 dienos.

„Dizainu grindžiamo mąstymo sprendimai formuojant konkurencinį pranašumą“ – tai galimybė ne tik susipažinti su pasaulyje gerai žinomu metodu, bet ir sužinoti jo taikymo galimybes versle. 2018 m. Europos Komisijos Inovacijų Barometro duomenimis, Lietuvoje ES inovacijų diegimo (tame tarpe ir dizainu grindžiamo mąstymo sprendimai) rezultatai vidutiniškai pagerėjo 5,8 proc. Apie pusė visų verslų dizaino sprendimus jau integruoja į savo veiklą. Lietuvoje nepakanka mokslinių tyrimų, atskleidžiančių dizainu grįsto mąstymo sprendimo metodo, raišką, taikomumą ir naudą. Greitai besikeičianti verslo aplinka lemia vis didėjančią konkurenciją visose pramonės šakose. Todėl įmonės nuolat analizuoja konkurentų veiksmus, vartotojų poreikius bei ieško rinkos plėtros galimybių, siekiant suformuoti konkurencinį pranašumą. Pasitelkiama naujomis koncepcijomis, tokiomis kaip dizainu grįstas mąstymas. Jo metodikos taikymas įmonėms padeda kurti kultūrą, skatinančią naujas idėjas ir kūrybiškus sprendimus, rasti nestandartinius sprendimus konkurenciniam pranašumui formuoti.

Projekto vadovė, KTU PTVF dekanė, profesorė, daktarė Daiva Žostautienė. Projektą vykdo studentė magistrantė Daina Mekienė.

Projekto finansavimas yra iš Europos socialinio fondo lėšų:

09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

2017 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku