KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas atnaujina bakalauro studijas

Svarbiausios | 2019-07-05

Nuo 2019 m. rugsėjo Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (PTVF) startuoja nauja bakalauro verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programa – Vadyba.

Bakalauro studijos atnaujinamos atsižvelgiant į jaunimo poreikius bei perspektyvas įsidarbinti. Vadyba pasirinkta dėl profesionalių vadybininkų trūkumo darbo rinkoje.

Vadybos studijos

Verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programos Vadyba tikslas – parengti kvalifikuotus vadybos specialistus, disponuojančius teorinėmis valdymo žiniomis ir gebančius analizuoti mikro ir makro įmonės aplinkas, vertinti ir identifikuoti vadybos problemas, siūlyti tvarius valdymo ir racionalaus išteklių panaudojimo sprendimus, kurti bendradarbiavimu paremtus santykius su suinteresuotomis šalimis ir vystyti vadovavimo kompetencijas.

Būsimas vadybininkas, pritaikęs teorines žinias, įgijęs socialinių tyrimų vykdymo bei produkto kūrimo projektinės komandinės veiklos patirtis nuo idėjos generavimo iki jos įgyvendinimo, galės dirbti kartu su inžinerinio profilio specialistais, skatins jo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei įgalins priimti originalius sprendimus per įgytas teorines ir praktines žinias.

Studijų trukmė – 3 metai. Tai vienintelė vadybos programa Lietuvoje, trunkanti trejus metus. Aukštesnių kursų studentams paskaitos organizuojamos po darbo valandų (vakarais).

Įsidarbinimo galimybės

Beveik visas baigiamųjų projektų tematikas studentams pateikia socialiniai partneriai, kurie taip pat aktyviai dalyvauja modulių, praktikų, studijų programų tobulinime. Ši partnerystė sudaro galimybes studentams tikslingai rinktis savo karjeros kelią. Studijų programos absolventų kompetencija gali būti individualiai specializuojama pagal studijų programos partnerių, kurių įmonėse studentai atlieka gamybinę ir baigiamąją praktiką, poreikius.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas turi stiprų ryšį su verslo bei pramonės įmonėmis, todėl studentams yra galimybė atlikti praktiką Panevėžio miesto įmonėse, rasti darbą pagal specialybę. KTU PTVF dėstytojų kvalifikacija ir išsilavinimas yra aukščiausio lygio. Baigę vadybos studijas, absolventai dirbs vadovaujamuose postuose bei vadybinį darbą.

Įmonių atsiliepimai apie naujas bakalauro studijas Panevėžyje

„Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas tikina, kad nuosekli įmonės plėtra bei naudojamos pažangiausios technologijos reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų, kurių trūkumas stipriai jaučiamas.

„Schmitz Cargobull Baltic“ patvirtina vadybos krypties specialistų poreikį ir pritaria Vadybos studijų programos vykdymui KTU PTVF. Planuojant ir vykdant gamybinę įmonės plėtrą, užtikrinant aukštos kokybės produkcijos gamybą ir plečiant pardavimo rinkas, vadybos universitetinių studijų krypties absolventų, turinčių produkto vystymo, pardavimo valdymo žinių ir gebėjimų, įdarbinimo galimybės artimiausiu metu tik didės“, – sako jis.

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas Gintautas Gegužinskas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetui teigia, kad socialiniai ir ekonominiai skirtumai bei išsivystymo netolygumai tarp regionų ir regionų viduje nemažėja dėl nepakankamai tolygios teritorinės ekonominės plėtros.

„Regionų centruose veiklą vykdantis universitetas yra būtina sąlyga regionų stiprinimui, nes tik tokiu būdu galime gabius jaunus žmones išsaugoti regione. Dėl demografinių ir socialinių veiksnių (jaunimo trauka į Vilnių, mokyklų abiturientų studijos užsienio universitetuose, studijuojančio jaunimo mobilumas į kitas užsienio šalis ir pan.) darbdaviai sunkiai randa kvalifikuotos darbo jėgos, o perspektyvinė vietos pramonės įmonių plėtra, susijusi su Pramonė 4.0 vizijos diegimu, be universitetinio lygio specialistų darosi neišvengiama“, – teigia G. Gegužinskas.

Pasak jo, remiantis 2018 m. įsidarbinimo galimybių barometru, rengiamu Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio apskrityje paklausiausiomis specialybėmis išlieka pardavimo specialistai, administratoriai, vadybininkai, o sėkmingas universiteto, įmonių ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas gali užtikrinti, kad studijas baigę absolventai įsilies į darbo rinką ir kurs pridėtinę vertę regionui ir Lietuvai.

„Apklausus daugiau savivaldybių atstovų, įmonės direktorių, vyrauja nuomonė, kad bakalauro studijų programa yra reikalinga ir perspektyvi. Šiandien trūksta profesionalių vadybininkų specialistų, o KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas sugeba prisitaikyti prie naujovių, keisdamas studijų programą, reikalingą dabarčiai ir ateičiai“, – sako G. Gegužinskas.

Priėmimas į pagrindinį priėmimo pirmą etapą prasideda 2019 birželio 1 d. ir baigiasi 2019 liepos 22 d., II etapas į tos pačios pakopos studijas vyksta nuo 2019 rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 3 d. Daugiau informacijos: https://bit.ly/2tBX6WT, https://ptvf.ktu.edu/.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku