„Karikatūruoti ateitį“ antroji renginio dalis Seime

Svarbiausios | 2021-11-08

Lapkričio 3 dieną Vilniaus Martyno Mažvydo Bibliotekoje ir Lietuvos Respublikos Seime (LRS) vyko antroji seminaro programos jaunimui „Karikatūruoti ateitį“ dalis. Iš visų pieštų karikatūrų parodai „You make the difference“ Seime atrinktos ir dviejų panevėžiečių. Viena iš jų KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (PTVF) magistrantūros statybos antrojo kurso studento Nerijaus Bajariūno eskizas.

Justinas Brikys, vienas iš programos kūrėjų, mokymosi platformos Abroadship.org ir hostelio meno rezidencijos Panevėžyje Artihost įkūrėjas tikina, kad tokie renginiai yra ypač veiksmingi ir įtraukiantys, atkreipiantys dėmesį į globalias problemas.

„Renginys Vilniuje parodė, kad jaunų žmonių balsas gali būti girdimas, jeigu tik aktyviai įsitraukiama į organizacijų siūlomas veiklas. Šiuo atveju projektas buvo įdomus ir unikalus, nes Panevėžio jaunimas galėjo sudalyvauti keturių valandų sesijoje, kurios pabaigoje nupiešė eskizą perteikdami savo idėją, bet nebūtinai turėdami eskizavimo įgūdžius, tuomet tuos eskizus į tikras karikatūras perpiešė karikatūristai iš viso pasaulio ir galų gale paroda bei diskusija buvo surengta Mažvydo Bibliotekoje ir Seime Vilniuje su Seimo ir ambasados nariais. Ar kas nors galėtų būti labiau veiksminga?“ – renginio eigą pasakojo J. Brikys.

Statybos studento Nerijaus Bajariūno karikatūra. „Ne rasizmui“Viena iš daugelio karikatūrų parodai Seime, atrinkta KTU PTVF magistrantūros studijų programos Statyba studento Nerijaus Bajariūno:„Savo pieštoje karikatūroje stengiausi perteikti labai aktualią šių laikų problemą – rasizmą. Nors ir nesu labai geras piešėjas, bet stengiausi pavaizduoti kuo aiškiau tai, kad nesvarbu kokios rasės ar tautybės esi, durys tau bus atviros visur ir visada.“

Paklaustas ar karikatūristas pateisino jo lūkesčius, N. Bajarūnas atsako, kad tikrai taip: „Aš tikrai džiaugiuosi, kad mano karikatūrą perpiešęs karikatūristas, suprato kokią mintį paslėpiau piešinyje ir tai atvaizdavo kuo puikiausiai, jis mano lūkesčius pateisino“.

N.Bajariūnas jaučiasi nustebęs, kad jo darbas atrinktas parodai Seime, džiaugiasi ir jaučiasi įvertintas.

Kito panevėžiečio Leonido Lipajevo atrinkta karikatūra parodai Seime taip pat atskleidžia svarbią šių dienų aktualijų problemą.

Leonid Lipajev karikatūra „Problema – didėjanti socialinė atskirtis“„Vienas iš esminių kapitalistinės visuomenės bruožų – socialinė nelygybė, kylanti iš netolygaus socialinės gerovės paskirstymo visuomenėje, išstumiant paveiktas socialines grupes iš aktyvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime. Siekiant socialiai apsaugoti visuomenės pakraščiuose atsidūrusias grupes iškyla poreikis paskirstyti lėšas tarp skirtingus gyvenimo šansus turinčių visuomenės grupių, taikant socialinio teisingumo ir solidarumo principus.

Tokiu būdų valstybės pareiga tampa ne tik kompensuoti nelygias starto pozicijas, bet ir judėti link didesnės rezultatų lygybės, užtikrinant kokybiško gyvenimo lygį iki socialiai priimtino žmogiškuosius poreikius atitinkančio standarto. Tinkamai funkcionuojanti gerovės valstybė remiasi ne tik gebėjimu priversti žmones mokėti mokesčius, bet ir piliečių tikėjimu, kad taip elgtis yra jų pilietinė pareiga“, – apie savo karikatūros idėją pasakoja L. Lipajev.

Jis mano, jog karikatūristui pavyko perteikti idėją, jog modernios visuomenės pagrindas yra nekintanti normaliojo skirstinio kreivė, o ne tikėjimas, kad išnyks žemės trauka. Socialinės atskirties mažinimui ir saugumo užtikrinimui nepakanka vien rinkos instrumentų, nes pačiai rinkai būdingas nepastovumas ir rizikinga veikla.

Panevėžietis L. Lipajev taip pat teigia, kad yra patenkintas jog šis darbas buvo atrinktas parodai Seime bei tikisi jis atkreips politikos formuotojų dėmesį į pateiktas problemas.

Puikiai pavykus antrajai renginio „Karikatūruoti ateitį“ daliai, planuojama karikatūras aptarti ir PTVF su kitais karikatūras piešusiais dalyviais fakultete bei Atviroje jaunimo erdvėje.