Dizainu grįsto mąstymo metodikos taikymo studentų patirtys

Svarbiausios | 2022-05-18

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (KTU PTVF) dėstytojos doc. dr. Brigita Stanikūnienė ir doc. dr. Nida Kvedaraitė savo paskaitose taiko inovatyvias idėjas ir dizainu grindžiamo mąstymo metodiką. Remiantis šia metodika gegužės 7 d. pirmo kurso nuolatinių studijų ir antro kurso ištęstinių studijų Vadybos magistrantai pristatė savo sukurtų produktų prototipus.

Pirmo kurso nuolatinių studijų ir antro kurso  ištęstinių studijų Vadybos magistrantai pristatė keturias idėjas. Komanda „2DEŽ Team“ pristatė projektą, skirtą šeimoms planuojančioms pagausėjimą, ar jau turinčioms vaikų: „Kaip patogiu būdu suteikti aktualią informaciją vaiko susilaukusiai šeimai?“. Sukurtas interaktyvus lankstinukas su aktualiausia ir svarbiausia informacija.

Kita studenčių komanda: Agnė Sargautė, Gražvyda Tušienė, Šarūnė Leikienė ir Daina Murauskienė pristatė edukacinę inovaciją „Pasimatuok profesiją“, kurios metu sukurta programėlė skirta palengvinti darbą mokytojams, siekiant supažindinti moksleivius su įvairiomis profesijomis.

Ernestos Karveckaitės, Ramunės Karpavičienės, Linos Meškauskienės ir Gretos Vėsulienės sukurtas projektas „Laisvalaikio centro „Babitės“ idėja, kurioje analizuojama kaip padidinti pensinio amžiaus žmonių užimtumą Panevėžyje.

Na, o studentai Jurgita Bertulienė, Gintarė Letkauskė, Kęstutis Jacunskas ir Jurga Girdzijauskienė pristatė inovaciją „Darbingo amžiaus pabėgėlių nuo karo Ukrainoje integravimas į Panevėžio miesto rinką mokant lietuvių kalbos“. Komanda pristatė idėjos kūrimą ir prototipavimą dizainu grindžiamo mąstymo metodu. Šis projektas jau įgyvendintas ir sėkmingai veikia.

Idėjos sumanymas

Dizainu grįsto mąstymo (angl. design thinking) metodika paremtų produktų kūrimo idėja kilo iš anksčiau dėstyto bakalauro studijų programoje „Verslas ir antreprenerystė“ modulio „Inovacijų vadyba“. „Šiam moduliui (kuris šiuo metu jau nebedėstomas) taikėme dizainu grindžiamo mąstymo metodą. Norėjosi ta metodika dirbti toliau, nes ji labai pasiteisino. Kadangi bakalauro studijų studentai šį didaktikos metodą išbando „Produkto vystymo projekto“ modulyje, nusprendėme jį pasiūlyti ir Vadybos magistrantūros studentams. Perkonstravome visą modulį „Edukacinių inovacijų vadyba“ ir šis metodas pasiteisino“, – pasakojo dėstytoja Brigita Stanikūnienė.

Studentai užsiėmimų metu dirbo komandose pagal dizainu grindžiamo mąstymo metodo logiką: nuo iššūkio formuluotės iki tam tikro prototipo sukūrimo. „Kiekviena komanda buvo mokoma naudotis tokiais įrankiais kaip semantinė analizė, dizaino „karietaitė“, interviu su realiais vartotojais/klientais, „aukso grynuolių“ paieška, personos kūrimu ir pan. Kiekvieno etapo įdirbis buvo vizualizuojamas. Po kiekvieno susitikimo auditorijoje visos komandos gaudavo namų darbus, kurie tapdavo kito susitikimo ir tolimesnio darbo komandose pagrindu. Taigi, negalėdavai „prasmukti“ nepasiruošęs.  Tokia metodika užtikrina visų komandos narių aktyvų įsitraukimą“, – detalizavo B. Stanikūnienė.

Studentų pristatytų produktų vertinimas

Vienos iš modulio dėstytojų, doc. dr. N. Kvedaraitės manymu, studentų parengti projektai labai glaudžiai siejasi su šių dienų aktualijomis, o svarbiausia – jie tikrai turi potencialo išspręsti kiekvienos komandos pasirinktos suinteresuotos grupės iššūkį. Pasak dėstytojos, verta pažymėti, kad ne tik galutinis procesas – parengtas projektas, šiuo atveju, buvo reikšmingas, bet ir kelias iki jo „gimimo“. Studentai puikiai įsisavino praktinių užsiėmimų metu pristatytą dizainu grindžiamo mąstymo metodą, kurį, akivaizdu, turės galimybę taikyti ir savo profesinėje srityje.

„Projekto rengimo procese atliktos užduotys pagal šį metodą, kaip pvz., semantinė iššūkio analizė, dizaino karietaitė, persona ir kt., padėjo studentams lavinti loginį, kritinį ir novatorišką mąstymą, kūrybiškumą, „pasimatuoti vartotojo batus“ ir rasti sprendinius būtent to vartotojo problemai išspręsti“, – teigė Nida Kvedaraitė.

Komandinis darbas – stiprybė

Dėstytoją Nidą Kvedaraitę stebino aktyvus studentų įsitraukimas į praktinių užsiėmimų metu pateiktas užduotis, gebėjimas kūrybiškai ir žaismingai dirbti komandose, siekti rezultato, nors sprendinių paieškos tikrai nebuvo lengvos. Pasak, N. Kvedaraitės, daug diskusijų, svarstymų, paieškų davė puikius rezultatus. Be to, komandinio darbo metu studentai turėjo galimybę pademonstruoti savo gebėjimus ir juos tobulinti. „Labai nustebino tai, kad nors studentus pradžioje neramino suskirstytos komandos ir naujas produkto kūrimo metodas, tačiau jie labai greitai persiorientavo ir sugebėjo prisitaikyti prie situacijos. Stebėtinas studentų smalsumas ir žingeidumas padėjo įveikti baimes ir pasinerti į nežinomybės pilną kūrybinį procesą“, – džiaugėsi dėstytoja.

Pirmojo kurso vadybos magistrantas, įvairių švietimo ir sporto organizacijų atstovas Remigijus Kuodis džiaugiasi turėjęs galimybę sudalyvauti projektų pristatymuose bei išklausyti inovatyvius produktų pristatymus. „Kai kurie iš pristatytų produktų tikrai sužavėjo ir matau juose didelį potencialą. „Pasimatuok profesiją“ pagalbos mokytojams produktas, kuris skirtas supažindinti moksleivius su profesijomis buvo pristatytas puikiai pasitelkiant įvairius technologinius sprendimus, tokiu būdu atskleista tikroji produkto nauda vartotojams“, – komandą giria R. Kuodis.

Naudinga patirtis stebėti pristatymus ir išbandyti vertintojo poziciją

Komisijoje dalyvavęs Remigijus taip pat liko sužavėtas socialiniu projektu skirtu jaunoms mamoms, kurį pristatė „2DEŽ Team“, mano jog šis įgyvendinimas yra be galo naudingas ir būtinas, kadangi tai būtų didžiulė pagalba planuojančioms šeimos pagausėjimą, bei jau turinčioms vaikų. „Visi projektai buvo įdomūs ir patrauklūs. Vertinant juos, atkreipiau dėmesį ir svarsčiau ar tai tikrai naujas ir inovatyvus produktas, ar į sprendimą pažiūrėta siekiant efektyviai išnaudoti resursus ir ar pati komanda mato projekto tęstinumo potencialą. Kai kurioms idėjoms truko išbaigtumo ir džiaugiuosi, jog klausimų eigoje pavyko detaliau išgirsti ir suprasti viziją. Apibendrinant, komandos įdėjo daug darbo į pasiruošimą siekdamos kuo geriau pasirodyti bei pristatyti save bei savo sukurtus produktus“, – teigė R. Kuodis.

Studentų darbų pristatymus stebėjo ir vertino gausi komisija: alumnai studentai – atestuotas profesijos mokytojas įvairiose Panevėžio švietimo įstaigose Ovidijus Antanaitis, Panevėžio apskrities Gabrielės-Bitės Petkevičaitės bibliotekos Atviros jaunimo erdvės vadovė, edukatorė, Rotaract klubo narė Malvina Zimblienė, esami studentai – Panevėžio statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidotas Budrys, įvairių švietimo ir sporto organizacijų atstovas Remigijus Kuodis, srž. Audrius Bieliūnas, PTVF Technologijų ir verslumo kompetencijų centro lektorius, Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai Evaldas Sapeliauskas.