Aukštos maistinės vertės produktų išskyrimas iš krakmolo gamybos atliekų

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-02-0012

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama prisidėti sprendžiant dabarties ir ateities mitybos problemas ir tuo pačiu pagerinti vienos didžiausių Europoje krakmolo gamybos įmonių gamybos atliekų utilizavimo situaciją. Šiuo metu didelė dalis krakmolo gamybos atliekų yra utilizuojama kaip žemos vertės pašaras gyvuliams. Tuo pat metu, remiantis naujausiais medicinos mokslo tyrimais, yra aišku, kad funkcinis maistas iš esmės galėtų palengvinti įvairių žmonių susirgimų prevenciją ir prisidėti sprendžiant ateities medicinos iššūkius. Kadangi krakmolo gamybos atliekose yra gausu maistine prasme vertingų baltyminių medžiagų – albuminų, globulinų, prolaminų, glutelinų ir kt., iš jų neabejotinai galima išskirti funkciniam maistui reikalingas frakcijas, kuriomis būtų galima preciziškai, personalizuotai valdyti funkcinio maisto savybes. Todėl mokslinio tyrimo metu bus kuriamos gamybos atliekų frakcionavimo technologijos bei testuojamas išskirtų maistinių komponentų funkcionalumas. Taip pat bus sukurta krakmolo gamybos atliekų maistinių komponentų duomenų bazė, kuri galės būti panaudota ateities funkcinio maisto produktų kūrime.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.


Projekto rezultatai:

Bus sukurta gamybos atliekų konversijos į aukštos vertės maisto medžiagas technologija, patentuotos ir paskelbtos susijusios mokslinės žinios, parengtos galimų produktų komercializavimo prielaidos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11-05 - 2022-11-04

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rimantas Kodžius

Trukmė:
2018 - 2022

Padalinys:
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų ir verslumo kompetencijų centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku